Faqs

Oudste faqs 2012/2013 (SCROLL NAAR BENEDEN VOOR DE TOELICHTING OP DE PETITIE 2018 !!!)

 • Hoe bepaalt het stadsdeel of het Flevoparkbad een maatschappelijk relevante voorziening is?
 • Het is een basis-sportaccomodatie die is opgenomen in het sportbeleid van de gemeente Amsterdam. Daarmee is dus vastgelegd dat het maatschappelijk relevant is voor de hele gemeente.
  Het stadsdeel, als beheerder, stelt een gewenst aantal bezoekers vast. Dat heet prestatienorm. Als een maatschappelijke voorziening aan de prestienorm voldoet blijft het de moeite om daar geld aan te besteden.
  We hebben geen stukken gevonden waarin staat welke prestatienorm de huidige stadsdeelraad heeft vastgesteld om te beoordelen of het zwembad voldoet. Een vergelijkbaar buitenbad: het Amstelbad in Ouderkerk aan de Amstel trekt per seizoen 40.000 tot 55.000 bezoekers. Volkomen vergelijkbaar met het Flevoparkbad. Zeker als je bedenkt dat in het Amstelbad ook zwemlessen en andere activiteiten worden georganiseerd en in het Flevoparkbad niet.

  Een ander manier is natuurlijk om kenbaar te maken dat men van het zwembad af wil, als een voornemen van het stadsdeel in de krant komt, of aan belanghebbenden wordt gemeld komen daar vaak reacties op. De stadsdeelraad heeft al in 2011 gesproken over het wegbezuinigen van het Flevoparkbad bij de behandeling van de perspectievennota destijds. Er is toen ook een motie aangenomen om een zorgvuldige afweging te maken over het zwembad.
  Alleen heeft het stadsdeel dit niet duidelijk openbaar gemaakt, waardoor niemand op de hoogte was en dus ook niet kon reageren.

 • Is het gratis voor het stadsdeel als mensen in natuurwater zwemmen?
 • Nou, niet echt. Het stadsdeel trekt dit jaar €146.236,- uit voor strand- en zwemtoezicht bij Blijburg. Maar dat komt uit de pot van Openbare Orde en Veiligheid. Dus niet uit Sport en Recreatie .kostenblijburg

  Waarom zou je naar een zwembad gaan als er zoveel natuurwater in de buurt is?

  Lekker gezwommen, ziek naar huis © ANP

  Hoe warmer het is, hoe meer mensen de verkoeling van zwemwater opzoeken. Waterbeheerders adviseren om naar een zwembad te gaan, maar veel mensen zitten liever op een strandje bij open water. Bij meren, plassen en kleine riviertjes is vaak wat meer ruimte om de armen en benen uit te slaan. Maar, zeggen de beheerders, wie bij deze temperaturen in ongecontroleerd in open water springt, komt er niet zelden ziek weer uit. Een overzicht.

  Zwemmersjeuk: harde, intens jeukende bultjes die meestal na een dag vanzelf weer verdwijnen. Oorzaak is een door eenden verspreide larve die in de huid dringt.

  Oorontsteking: jeuk, vocht en pijn in het oor. Oorzaak is een bacterie die van nature in het water voorkomt. Mensen met afweerstoornissen en diabetici zijn extra gevoelig.

  Maag- en darmklachten: braken, diarree, koorts wat wel een week kan duren. Oorzaak is het lozen van rioolwater of mest of veel te veel zwemmers op een klein oppervlak met een lage waterstand.

  Ziekte van Weill: griep en hoge koorts en mogelijk aantasting van de nieren en lever. Meteen naar de dokter. Oorzaak is de urine van ratten, die via ingeslikt water of wondjes in het lichaam terechtkomt.

  Blauwalg: hoofdpijn, jeukende ogen, maagklachten. Oorzaak is de cyanobacterie die gifstoffen afgeeft. Te herkennen aan een drijvende blauwgroene laag op het water.

  Botulisme: heftige vorm van voedselvergiftiging. Klachten aan de dokter voorleggen. Oorzaak is een bacterie die vissen en vogels doodt. Gifstoffen uit die kadavers kunnen mensen ziek maken. Nooit in de buurt van dode vissen of vogels zwemmen.

  bron:Telegraaf 23 juli 2013

 • Hoeveel geld stelt het stadsdeel beschikbaar voor de exploitatie van het Flevoparkbad en wat zijn de kosten en opbrengsten?
 • Daar zijn we nog niet achter. In de begroting van het stadsdeel is het Flevoparkbad niet zichtbaar omdat het onderdeel uitmaakt van de post sport-accommodaties. Wij maken daar uit op dat het zwembad geen eigen exploitatie heeft, dus dat uitspraken over winst of verlies nergens op slaan omdat er tussen alle posten van sportaccomodaties willekeurig geschoven kan worden.
  In de uitgebreide discussienota over de toekomst van het Flevoparkbad staan op bladzijde 5 alleen de kosten van het zwembad en de inkomsten uit gemiddelde bezoekersaantallen. Men trekt de inkomsten van de kosten af en noemt dat het verlies op de exploitatie.
  Om van een verlies te kunnen spreken moet er een echte begroting zijn met als ingredienten: het beschikbare budget en de kosten en inkomsten ten opzichte van dit budget. Die is er niet.
  Vervolgens deelt het stadsdeel de kosten door het gemiddeld aantal bezoekers en komt zo tot een gemeentelijke bijdrage per bezoeker van 15, – euro. Ook dat is niet gebruikelijk. Kosten van maatschappelijke voorzieningen worden over het algemeen afgezet ten opzichte van de hele bevolking. Oost heeft circa 122.000 inwoners. Zo berekend zijn de kosten per inwoner 5 euro. En dan rekenen we nog niet eens mee dat het zwembad ook de inwoners van de Oostelijke Binnenstad bedient.
  Is 5 euro per inwoner te veel als bijdrage aan de zwembadexploitatie? Dat is aan de raad om af te wegen en te beslissen, maar dat is tot op heden niet gebeurd. Wel hebben we gelezen in het rapport “Zwemmen in Zuider-Amstel” van de rekenkamer voor stadsdelen uit 2010 op bladzijde 10 dat de landelijke norm voor gemeentelijk geëxploiteerde zwembaden tussen de €30 en €35 euro ligt per inwoner. Zo bezien is het Flevoparkbad een bad dat prima presteert!

 • Het stadsdeel zal toch wel alles geprobeerd hebben om de exploitatie van het zwembad binnen de perken te houden om te overwegen het zwembad af te stoten?
 • Ja en nee . Allereerst is het van belang te weten dat zwembaden nooit rendabel zijn in de zin dat ze winstgevend zijn. Daarom zijn er ook geen particuliere zwembaden, die zijn er alleen als onderdeel van iets anders wat veel geld oplevert (Welnesscentra, hotels) en niet openbaar toegankelijk om alleen te zwemmen. Het gaat er dus om dat de uitgaven blijven binnen het wat gemeente er voor over heeft om eraan bij te dragen. Stadsdelen krijgen van de centrale stad geld uit het stadsdeelfonds. Daarin zitten ook de benodigde bedragen die volgens de centrale stad voldoende zouden zijn om de sportaccommodaties in stand te houden die onderdeel zijn van de basissportaccommodaties in Amsterdam. Het Flevoparkbad is het buitenbad voor Stadsdeel Oost en de Oostelijke binnenstad. Voor het Flevoparkpad kreeg het stadsdeel altijd 300.000 euro per jaar hebben we van horen zeggen. We mogen aannemen dat een dergelijk bedrag nu ook onderdeel is van de stadsdeelfondsuitkering aan het stadsdeel. Ook de exploitant van het Sportfondsenbad krijgt een bedrag van het stadsdeel als bijdrage in de exploitatie. De hoogte van dat bedrag hebben we niet kunnen achterhalen omdat die onderdeel is van het exploitatiecontract dat niet openbaar is. Het stadsdeel is verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie de sportaccomodaties zoals het Flevoparkbad.
  Maar het stadsdeel mag zelf beslissen hoe ze het geld van het stadsdeelfonds besteden, dus ze kunnen het ook aan andere zaken uitgeven die ze belangrijker vinden. Ze kunnen er ook meer geld aan uitgeven als ze het belangrijk vinden. We hebben in geen enkel stuk kunnen vinden hoeveel geld het stadsdeel redelijk vindt om te besteden aan een maatschappelijke voorziening als het Flevoparkbad. Dus hoe kunnen ze dan beoordelen dat het te duur is?

 • Wat heeft het stadsdeel gedaan om de kosten van het Flevoparkbad lager te krijgen?
 • Uit de discussienota Toekomst van het Flevoparkbad is op te maken dat er geen enkele serieuze poging is gedaan om te bekijken of kosten van bijvoorbeeld groenvoorziening, energiegebruik en waterverbruik wellicht omlaag kunnen. Wel is er zoveel mogelijk bespaard op personeel. Zo zijn de duikplanken en de glijbaan weggehaald omdat volgens de norm daar een extra toezichthouder voor nodig is en is het zwembad zo kaal en sober als het maar kan zijn. Geen goede manier om extra publiek te trekken! Gelukkig is er een prachtig mooi groen zwembadterrein wat het heel aangenaam toeven maakt op een mooie dag en er toch nog bezoekers komen.
  Ook ontstaat door deze manier van kosten besparen de bizarre situatie dat een groot bezoekersaantal ongewenst is. Extra bezoekers is extra personeel, dus extra kosten.

 • Wat heeft het stadsdeel gedaan om extra bezoekers te trekken?
 • Erg weinig de afgelopen jaren. Publiciteit beperkt zich tot de stadsdeelsite, er worden geen activiteiten georganiseerd en de openingstijden van 10.00 tot 17.00 sluit zwemmen voor het werkende deel van de inwoners van Oost door de week uit. Er zijn wel een keer folders verspreid, en er is wel eens een experiment met vroege openstelling gedaan, maar het is allemaal hap snap geweest, zodat het bij potentiele bezoekers niet beklijfd is. Jongeren uit het stadsdeel hebben (in opdracht)wel eens onderzoek ernaar gedaan hetgeen resulteerde in het volgende Filmpje
  Geen wonder dat er zoveel reacties kwamen op de oproep van het stadsdeel om ideeën te leveren voor de toekomst van het Flevoparkbad. Het merendeel van de reacties betrof maatregelen om het zwembad gastvrijer te maken voor de inwoners van het stadsdeel. Overigens: de ideeënbus was het gevolg van een suggestie van een van de Vrienden van Het Flevoparkbad . Midden in de zomervakantie en nauwelijks aangekondigd heeft dit toch 120 serieuze reacties opgeleverd met allerlei goede voorstellen en er komen er nog steeds binnen. Goed gastheerschap is element van bijna alle voorstellen die gedaan zijn.

 • Is een buitenzwembad nou echt nodig in een stadsdeel met zoveel natuurwater waar mensen ook graag in zwemmen?
 • Iedereen die dat wil kan in buitenwater zwemmen op eigen risico. Dat doen ook heel wat inwoners van stadsdeel Oost. Vooral op IJburg en in het Oostelijk Havengebied waar veel open water is. De enige natuurwaterlocatie waar het zwemwater wordt gecontroleerd is het strand bij Blijburg Het stadsdeel neemt geen verantwoordelijkheid voor zwemmen in niet gecontroleerd natuurwater. Blijburg niet aan te merken als een echt zwembad, het is gewoon een leuk stadsstrand waar je ook een beetje kan zwemmen, maar vooral poedelen op het strandje. Het Diemerparkstrandje (plaats voor 500 mensen)  is gecontroleerd sinds 3 juli 2013  en was het dus heel lang niet terwijl het wel als zodanig aangeprezen werd door het stadsdeel.
  Het natuurwater in het Oostelijk Havengebied en IJburg is geen vervanging voor een openbaar zwembad. Het is vooral iets voor buurtbewoners die het leuk vinden om voor de deur te zwemmen. Op IJburg zijn de eerste ruzies al gesignaleerd van bewoners die het niet zien zitten dat de kinderen van de buren in het water grenzend aan hun tuin zwemmen.In het Oostelijk Havengebied zijn klachten over overlast van zwemmende jongeren en gevaarlijk gedrag bij bruggen. Wat te denken als de complete bevolking van de Indische Buurt, Watergraafsmeer en de Oostelijke Binnenstad ook daar komt zwemmen? Wij denken dat het stadsdeel dan een probleem heeft. Nog los van de risico’s van de ziekte van Weill, Botulisme en Blauwalg. En denk even na, één ongeluk, waar het stadsdeel aansprakelijk is (de verdronken zwemmer bij Blijburg, twee doden inmiddels op de Veemkade) en het stadsdeel zal zijn knopen tellen en het verbieden of is gedwongen kostbare maatregelen te nemen.

  Een buitenbad is schoon, veilig en heeft toezicht. Je kan je spullen kwijt in lockers. Veel mensen stellen dat op prijs.

  Er is overigens een Zwemwaterwet in de maak die de gemeente aansprakelijk stelt om het zwemmen in natuurwater te reguleren. Dus voorzieningen aanleggen bij officieel (natuur)zwemwater en zwemmen verbieden (en dat handhaven) bij niet officieel zwemwater.
  En tot slot: Voor zwemmen in natuurwater moet je eerst hebben leren zwemmen.

 • Waarom worden er geen zwemlessen gegeven in het Flevoparkbad, er is toch een enorm tekort aan ruimte voor zwemlessen in stadsdeel Oost?
 • Wij snappen er ook niks van. Het zwemwatertekort voor zwemlessen bestaat al meer dan 10 jaar in stadsdeel Oost. Op schoolzwemmen is bezuinigd door het stadsdeel en het wordt pas aangeboden in groep 5 of 6 van de basisscholen (kinderen van 8 of 9 jaar) en dan alleen voor kinderen die nog geen diploma hebben. Veel ouders willen hun kinderen al laten leren zwemmen als ze 5 of 6 jaar zijn. Per slot van rekening is dit een waterrijk stadsdeel en je bent zuinig op je kinderen. Binnen het stadsdeel is er dan een te beperkt aantal mogelijkheden. Want al die ouders moeten de zwemles organiseren buiten hun werktijden, dus ‘s middags na school, ’s avonds en in het weekend. Al jaar en dag wijken stadsdeelbewoners dan ook uit naar Zuidoost en Diemen voor zwemlessen of nog verder. Het stadsdeel gaat er van uit dat zwemlessen in binnenbaden gegeven moeten worden. Wij vragen ons af waarom dat is. In heel Nederland worden ook zwemlessen in buitenbaden gegeven en zijn tegenwoordig wetsuitjes die er voor zorgen dat de kinderen niet onderkoeld raken. Schoolzwemmen en leszwemmen zou heel goed kunnen in het Flevoparkbad. Nog los van het halen van een zwemdiploma is het ook een prima gymles en biedt het zwembadterrein ook nog mogelijkheden voor extra sportbeoefening. Veel basisscholen in Oost liggen op 10 minuten fietsafstand van het Flevoparkbad. Gezinnen met twee werkende ouders springen een gat in de lucht als de zwemles onder schooltijd gegeven kan worden. Wij denken zelfs dat ze daar best een eigen bijdrage voor over hebben.

 • Is het vervangen van het Flevoparkbad door een overdekt zwembad dan geen goed idee?
 • Wij denken van niet. Al klinkt het best lekker: een binnenbad toevoegen. De investering voor een overdekt zwembad gaat miljoenen kosten en het stadsdeel zegt juist dat ze geen geld hebben. Alle overdekte zwembaden in Amsterdam zijn strak georganiseerd met tijdvakjes voor doelgroepen en verenigingen. Bovendien hebben overdekte zwembaden een beperkte recreatiefunctie: is er iemand van u die ’s zomers lekker de hele dag gaat verblijven in een overdekt zwembad? Ook van belang: het Flevoparkbad is technisch in orde voor de komende 10 jaar. Als het Flevoparkbad wordt gesloopt blijven afschrijvingskosten van de investeringen die gemaakt zijn om het zwembad technisch in orde te maken doorlopen op de begroting van het stadsdeel: ruim €200.000 per jaar voor een zwembad dat er niet meer is. Dat is toch weggegooid geld, en dat in deze crisistijd. Het stadsdeel had in de vorige collegeperiode € 250.000 euro gekregen uit het sportaccomodatiefonds voor een tijdelijk particulier zwemlesbadje op IJburg dat 15 jaar dienst kan doen. Dit alles vanwege het tekort aan binnenbadaccommodaties voor zwemles binnen dit kinder- en waterrijke stadsdeel. Met dat geld kan je alleen een super-sobere voorziening maken met een klein badje waar kinderen zwemles krijgen van een particuliere zwemschool. Eigenlijk meer te vergelijken met een monofunctioneel gymzaaltje. Het stadsdeel heeft hier uiteindelijk niets mee gedaan en het geld is teruggegaan naar de centrale stad.

  Als een marktpartij de opdracht krijgt een combi-zwembad aan te leggen en te beheren houden we ons hart vast. De exploitanten van dit soort baden moeten ook iets er aan verdienen. Dat betekent dat zij voor alles wat “maatschappelijk” is een exploitatie-bijdrage aan de gemeente zullen vragen. Dus dat is nog steeds een gemeentelijke bijdrage in de exploitatie en hoger ook.

  De gemeente wil het Flevoparkbad aanbesteden aan een marktpartij met een bijdrage van € 4 miljoen. Dat is de prijs voor het bouwen van een heeeel sober overdekt zwembad. De geschatte kosten voor aanleg zijn €25 miljoen. De gemeente zal ook hoogstwaarschijnlijk moeten betalen voor het wijzigen van bestemmingsplannen, slopen, bouwrijpmaken etc etc wat nog flink in de papieren zal lopen. En dat terwijl uit onderzoek is gebleken dat het Flevoparkbad als gemeentelijk openluchtbad ook rendabel geëxploiteerd kan worden. Het hele combi-bad verhaal komt voort uit de wens van de gemeente om het zwembad te privatiseren. Uit hetzelfde onderzoek bleek ook dat “de markt” alleen binnenbaden wil exploiteren.

  Stadsdeel Oost denkt dat het Flevoparkbad naar een combi-zwembad omzetten om een bezuiniging is. Dat is natuurlijk niet waar: Een zwembad dat het hele jaar open is is duurder dan een zwembad dat 4 maanden per jaar open is.

  Er zijn nog maar weinig buitenbaden over in Amsterdam: drie in West, één in Zuid en één in Oost. Dus echt de moeite waard om te behouden. Vooral om de recreatiefunctie: gaan wanneer je wilt en zolang als je wilt, juist de grote zonneweiden en speelvoorzieningen zijn van belang. Vergeet niet: Het Flevoparkbad is er nu, maar een dergelijk buitenbad zal binnen de huidige financiële omstandigheden van de gemeente nooit meer aangelegd worden. Weg is weg: voor altijd.

 • Hoe kan het stadsdeel het Flevoparkbad aantrekkelijker maken?
 • Het staat heel compact verwoord in dit franse commentaar op tripadvisor Toeristen hebben ook wel eens zin om te zwemmen als ze in Amsterdam zijn.
  “Pas trop cher mais, l’eau n’est même pas à 18 °, mes petits enfants se sont baignés mais sont ressortis gelés, pas de douche, pas d’ équipement pour amuser les ado. Enfin très décevant. la nourriture est exceptionnellement mauvaise”.

  Vertaling: Niet duur maar, het water is maar 18 graden, mijn kinderen hebben gezwommen maar waren verkleumd, geen douche, geen voorzieningen voor oudere jeugd. Teleurstellend. Het eten is uitzonderlijk slecht.

  Beter gastheerschap dus! Je moet er ook als het weer wat minder is lekker kunnen verblijven.Met simpele ingrepen is er al een hoop te winnen. Maar tot nu toe hebben we alleen gehoord dat het management de temperatuur van het water, dat 22 graden zou moeten zijn, ieder jaar een graad lager instelt…. Weer van die verkeerde zuinigheid

  Gelukkig zijn er in de ideeenbus een hoop suggesties aangedragen, waarvan we hopen dat het stadsdeel die ter harte neemt.
  Inmiddels hebben we het stadsdeel op 5 juni een burgerinititief aangeboden, met daarbij een vrolijk boekje met suggesties om voor weinig geld het Flevoparkbad een stuk aantrekkelijker en bekender te maken

 • Zo’n tijdelijke camping kan toch wel helpen om de kosten te drukken en het zwembad te behouden?
 • Nee, dat denken we niet. Daar gaan we nog op in in de FAQ over het stadsdeel en de camping (Lees: Helpt de pilot het exploitatietekort van het zwembad?). Het stadsdeel heeft in 2012 uit de sportbegroting €40.000 € bijgelegd om Camping Zeeburg 2 mogelijk te maken. wat de camping aan huur opgebracht heeft wil het stadsdeel niet zeggen. Wij hebben mondeling gehoord een paar duizend euro, maar het stadsdeel zwijgt in alle talen over het werkelijke bedrag. Dat hebben we ook niet terug gezien als inkomsten in de sportbegroting. Ook heeft de camping nauwelijks extra bezoekers voor het zwembad opgeleverd: rond de 200 en dan kregen ze nog gereduceerd tarief ook. Het gebruik van een groot gedeelte van het terrein lijkt de voorbereiding voor stadsdeelplannen om ter plaatse van het Flevoparkbad een permanente camping met huisjes te vestigen. Het maakt de mogelijkheden om het gebruik en functioneren van het zwembad te verbeteren geringer. De inwoners van Oost hebben er niks aan. Bovendien overtreedt het stadsdeel allerlei regels, is het tegen het eigen beleid van het stadsdeel en handelt het stadsdeel zodanig dat de inwoners van het stadsdeel onvoldoende geinformeerd zijn om hiertegen bezwaar te maken. Voor het naadje van de kous lees hier het modelbezwaar dat de Vrienden van het Flevoparkbad hebben opgesteld en verspreid. Het is echt ongelofelijk, en we zijn dan ook erg benieuwd hoe het stadsdeel op deze zienswijze gaat reageren.

  Oud: 2014/2015

  Wie is de nieuwe uitbater van de horeca?

  De nieuwe uitbater horeca Flevoparkbad en Sporthal Zeeburg is Nesip Can, die ook heeft meegewerkt aan ons burgerinitiatief (2013). Hij is een buurtbewoner en tevens eigenaar van restaurant Orontes. Waarom er ineens in november 2015 een nieuwe uitbater moest komen is niet duidelijk. Het antwoord van het stadsdeel op onze vragen hierover was: “het was tijd voor een nieuwe aanbesteding”. We denken dat Nesip hart voor het zwembad en de bezoekers heeft en wensen hem veel succes.

  Waarom is de duiktoren afgebroken?

  Opeens zagen we in februari 2015 dat de duiktoren en de lichttorens in het Flevoparkbad verdwenen waren. Op vragen hierover stelde de medewerker van het stadsdeel dat dat moest wegens betonrot. We vonden dat ze dat wel eens van te voren hadden mogen aankondigen. Het antwoord: “Voor noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, of in dit geval sloopwerkzaamheden, consulteren wij vooraf niet onze gebruikers. Dit omdat wij dergelijke afwegingen altijd zorgvuldig baseren op (extern) advies van betrokken partijen. De veiligheid van onze bezoekers is onze primaire verantwoordelijkheid.” We hopen dat er niet nog meer werkzaamheden volgen onder het mom van de veiligheid van onze bezoekers.

  Komt er een nieuwe duikplank?

  Er waren veel reacties op het verdwijnen van de duiktoren (weliswaar afgesloten, maar er werd door de jeugd nog flink van het betonnen platje gesprongen en gedoken). Veel mensen willen graag een duikplank. We hebben we een duikplankleverancier gebeld en gehoord dat er binnen twee weken een lage duikplank te leveren was, voorzien van alle noodzakelijke veiligheidscertificaten voor een bedrag van €4000 a € 5000 (inclusief vervoer, aanleg, onderhoud, garantie etc etc). We hebben dit aan Stadsdeel Oost doorgegeven. Het antwoord was: “Wat betreft het plaatsen van een duikplank, is besloten om dit niet te doen. Elk seizoen maken we op basis van de beperkte beschikbare middelen een keuze in investeringen die we willen doen. Daarbij is niet gekozen voor de duikplank. Het klopt dat dit een van de punten uit het klantonderzoek was die genoemd werden maar zo waren er meer punten. Uitgangspunt voor investeringen die nu gedaan worden, is dat deze zoveel mogelijk meegenomen kunnen worden naar een nieuwe zwembadconfiguratie en/of van beperkte financiële omvang zijn. Daarbij is het plaatsen van een springplank qua kosten goed te overzien maar betekent dit wel een extra inzet op toezicht rondom dit deel van het bad. Mede om die reden is ervoor gekozen om geen duikplank te plaatsen”. We hebben nagezocht in de regels hierover dat een extra badmeester bij een duikplank niet nodig is. Inzet van extra personeel is iets wat de exploitant zelf bepaalt. Zorgelijk vinden we dat je er in kan lezen dat men in de toekomstplannen geen zwembad met een duikplank voorziet. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd.

  Wat is het verschil tussen Vrienden van het Flevoparkbad en Vereniging FPB?

  De Vereniging FPB  is een echte aanwinst voor het Flevoparkbad. Zij zijn opgericht in 2014 en organiseren met veel succes activiteiten, zwemmen voor leden buiten de reguliere openingstijden (vroeg en laat zwemmen) en communicatie over het Flevoparkbad. Er zijn al meer dan 500 leden die als vrijwilliger deze activiteiten mede mogelijk maken. Velen zijn behalve Vriend van het Flevoparkbad ook lid van Vereniging FPB. We delen al onze informatie met het bestuur van de Vereniging FPB. Waarom dan niet samenvoegen? Dat zit zo: De Vereniging Flevoparkbad is in feite een sportvereniging. Het behoud van het buitenzwemmen is niet opgenomen als doelstelling in de statuten van de Vereniging Flevoparkbad. Het bestuur van de Vereniging Flevoparkbad ontvangt van de gemeente subsidie en ze moeten afspraken met de gemeente maken over het gebruik van het Flevoparkbad voor activiteiten. Ook is de Vereniging Flevoparkbad afhankelijk van sponsoren zoals Camping Zeeburg.  Als gebruiker is de vereniging een gesprekspartner voor de gemeente. De leden kunnen invloed op uitoefenen op het standpunt van het bestuur van de Vereniging inneemt naar de gemeente. De Vrienden van het Flevoparkbad kiezen voor meer onafhankelijkheid om invloed uit te kunnen oefenen op het behoud van een buitenzwembad in een natuurlijke omgeving. Want dat is de reden dat we al sinds 2012 bestaan. En we hebben veel bereikt. Nog steeds is er genoeg reden om invloed uit te willen oefenen op de huidige exploitatie van het Flevoparkbad en de toekomst.

  Zeker omdat de informatie van stadsdeel Oost aan de ambtenaren en raadsleden van de centrale stad wel heel beperkt is. Het Flevoparkbad is nu een “noodzakelijke herontwikkeling om het tekort aan overdekt zwembadwater in Oost op te heffen” schrijft Nevin Ozetuk (Algemeen Bestuur Oost) in een brief aan de centrale stad om geld voor het Flevoparkbad los te krijgen. Dat zien wij anders: er mag geen geld naar herontwikkeling van het Flevoparkbad als het buitenzwemmen in de natuurlijke omgeving  niet is gegarandeerd!

  Wie bepaalt wat er met het Flevoparkbad gaat gebeuren?

  De gemeenteraad neemt een beslissing of er al dan niet geld beschikbaar komt om het Flevoparkbad om te vormen naar een combi-bad, ze kunnen ook beslissen om te investeren in het behoud van het Flevoparkbad als buitenbad. Dit  wordt besproken in de Commissie Sport en Zorg bij het onderwerp Sportaccomodatieplan

  Stadsdeel Oost heeft in 2014 besloten om het Flevoparkbad te herontwikkelen naar een combi-zwembad (binnen en buitenbad), maar heeft daarvoor geen geld.

  De gemeente Amsterdam is gereorganiseerd. Als we het goed begrijpen heeft stadsdeel Oost politiek weinig in te brengen.  De “rve Vastgoed” aangestuurd door wethouder Pieter Litjens (VVD) gaat over de accommodatie voor wat betreft beheer en onderhoud en de “rve Sport en Bos” aangestuurd door Eric van der Burg (VVD) over beleid. Die neemt dan ook beslissingen over of een accommodatie blijft of weg kan. Wanneer het allemaal ingaat is niet duidelijk.  We proberen er achter te komen. Als iemand hier iets meer over weet horen we het graag!

  Stadsdeel Oost en de Camping

 • Wat heeft de pilot met de camping financieel bijgedragen aan het Flevoparkbad?
 • Niks! Sterker nog, het kost het stadsdeel geld en waarschijnlijk betaalt de camping geen huur voor de grond. Lees door onder de illustratie(klik om te vergroten).

  burap2

  Te lezen in de bestuursrapportage van stadsdeel oost op blz 26 (stadsdeelraadsvergadering 20-11-2013) dat er €40.000 aan is uitgegeven. Nog voor de “evaluatie” van de pilot van de camping legt het stadsdeel al vast dat deze, eigen gemaakte (en niet aan de stadsdeelraad voorgelegde) kosten, slechts terug zijn te verdienen als de camping 8 jaar (40.000 : 5.000 = 8) het hek huurt. En een camping is een een verblijfsaccomodatie (horeca dus), dus geen sport en recreatie (bedoeld voor de inwoners van het stadsdeel). Wordt u hier boos over? Wij ook. Een raadslid (Meta Meijer) heeft naar aanleiding van de “evaluatie” een hele lijst vragen (Vragenaan de raadnav23januari ) ingediend. Vervolgens stelt het DB dat veel vragen “technisch” zijn. Kennelijk hoeft daar geen antwoord op te komen. Het antwoord dat wel kwam van het DB was dit: dbantwoordopvragen23012013 : Wat een giller. ” De aanschafkosten van het hek bedroegen € 30.675″ (en met de aanlegkosten erbij dus vast wel €40.000).

  Op dit moment (april 2013) is het stadsdeel al weer een hoop geld aan het uitgeven om een groter hek neer te zetten. Terwijl er nog geen vergunning is voor de camping. En er een heleboel bezwaarschriften liggen tegen het plaatsen van de camping op een van de meest geliefde plekjes van stadsdeelbewoners op het zwembadterrein. Waar zwembadbezoekers tot hun schrik nu pas achter komen (de vergunningaanvraag was op een ander adres (Zie aanvraag Zuider IJdijk 20) gepubliceerd, en bovendien: wie let daar nou op in februari?) En er nog steeds geen antwoord is op de vraag wat de camping in het Flevoparkbad aan huur betaalt (en dus bijdraagt in de exploitatie c.q. het openhouden van het zwembad). Wij denken dat als de camping echt had bijgedragen aan het openhouden van het zwembad het DB hierbij wel bedragen zou hebben genoemd. Maar dat is  niet het geval.

  Waarvoor dienden de stadsdelen ook al weer? En waarom vechten ze voor hun bestaan? “De stadsdeelraad vertegenwoordigt de bevolking van stadsdeel Oost en vormt samen met het DB het bestuur van het stadsdeel.”

   

 • waarom krijgt camping zeeburg meer ruimte in het Flevoparkbad terwijl ze hetzelfde aantal tenten als vorig jaar mogen neerzetten?
 • Het stadsdeel geeft dit jaar een groter deel van het Flevoparkbad aan camping Zeeburg. En wel een van de meest geliefde stukken, met uitzicht op het Nieuwe Diep. Waar de zwembadbezoekers zich naar eigen zeggen “helemaal buiten in de stad” voelen. 308560_374628919314645_2048794040_n

  Klik op plaatje voor grotere scherpere versie

  Nu mogen ze in de zomer tegen de vuile was van de campinggasten aankijken die het hek als wasrek gaan gebruiken. Er is geen enkele reden voor, want het aantal tenten dat de camping mag neerzetten is afgebakend op hetzelfde aantal als vorig jaar. Dat is te lezen in het advies van de TAC-commissie . Aan hen heeft het stadsdeel gevraagd om de komende 5 jaar een camping in het Flevoparkbad neer te zetten. Zogenaamd om de exploitatie van het zwembad te bevorderen, dus om het groen in het stadsdeel te behouden. Maar wie de rest van de FAQs gelezen heeft weet natuurlijk dat de camping juist ten koste van de exploitatie van het Flevoparkbad gaat.  Het lijkt wel of het stadsdeel het haar inwoners zo onaangenaam mogelijk wil malen om het zwembad te bezoeken. En dat terwijl ze stellen dat ze meer bezoekers willen.

  Hieronder kan je het advies lezen:

  Flevopark – camping DEF – 2013-04-05

   

 • Wedt Camping Zeeburg op twee paarden?
 • We denken van wel. En dat is ook logisch. De campingeigenaar heeft van het stadsdeel twee mogelijkheden gekregen om uit te breiden. Op een (nog aan te leggen) eiland bij de Diemerzeedijk of op het terrein van het Flevoparkbad.

  Uitbreiding bij de Diemerzeedijk is niet eenvoudig. Het stadsdeel stelt dat de woonboten die daar al jaren liggen dan elders moeten gaan liggen. Verplaatsen is kostbaar en de woonbootbewoners willen het niet. De bewoners van de “Designstrip” op IJburg, waar de woonboten heen verplaatst zouden moeten, hebben duidelijk aangegeven dat ze geen zin hebben in die lelijke boten. De stadsdeelraad heeft de IJburgers gelijk gegeven. Dus dat zit vast.

  Om te kunnen bouwen in de Ecologische Hoofdstructuur waar de Diemerzeedijk deel van is heeft de campingeigenaar in juni 2012 een “Green Deal” met het Rijk en andere partijen afgesloten. Op 28 november 2012 kwam het Rijk eens kijken op Camping Zeeburg m. In het verslag lezen we hoe de campingeigenaar het Ministerie verzoekt als “oliemannetje” op te treden in zijn moeizame verlopende samenwerking met de lokale overheid, waarmee hij dan wel het stadsdeel zal bedoelen. .Sfeerverslag Werkbezoek EZ – gastvrijheidssector 28 nov 2012

  Het DB van stadsdeel Oost heeft daags voor het bezoek van het ministerie een brief aan het ministerie over de Green Deal ondertekend. Wat zou er in staan? Dat ze de camping als alternatieve locatie  het Flevoparkbad hebben aangeboden? Zie het DB -verslag punt 9. Verslag_DB_27_november_2012

   

   

   

 • Hoe heeft de campingeigenaar het stadsdeel op het idee gebracht om het buitenbad te vervangen door een camping met tijdelijk binnenbad?
 • Toen op 6 december 2012 de petitie werd aangeboden voor het behoud van het zwembad, hebben de eigenaar van de camping en Toon Gericke van ZwembadInnovatieGroep (ZIG) ook ingesproken. Zij deden een voorstel ( zigencampingzeeburg  ) om een camping op het volledige terrein van het Flevoparkbad combineren met een binnenbad van ZIG. Het voorstel houdt in dat het stadsdeel voor niks een extra kavel in het Flevopark van 10.000 m2 ter beschikking stelt waar een tijdelijk zwembad komt (binnenbad met outdoorbeleving). Het stadsdeel mag op eigen kosten  het huidige zwembad slopen en de grond aan de camping geven. Met een bijdrage van het stadsdeel van €300.000 per jaar zal ZIG het binnenbad 15 jaar exploiteren (in samenwerking met de camping) en daarna weer slopen. Het stadsdeel moet ook zorgen voor veel parkeerruimte (alle parkeerplaatsen onder de brug hiervoor ter beschikking stellen). En ook zou het wel fijn zijn als het stadsdeel dan regelt dat het Sportfondsenbad een verenigings-bad wordt en alle zwemlessen en recreatiezwemmen in het stadsdeel in de “zwemconfiguratie” van ZIG laat plaatsvinden.

  Wij berekenen dat het stadsdeel dan nog veel duurder uit is op jaarbasis dan het bedrag dat ze nu als “verlies” opvoeren. Maar kennelijk is de meerderheid van de stadsdeelraad gecharmeerd van het idee. Men neemt het serieus mee als scenario in de startnotitie die men aan het opstellen is. Vandaar de brief van de stadsdeelvoorzitter:  Het tijdelijk zwembad op IJburg  en de toekomst van het Flevoparkbad zijn nu één onderwerp. Brief_pfh_Elatik_en_pfh_Reuten_over_zwembad_IJburg_in_relatie_tot_ontwikkeling_flevoparkbad-1

  Waar zou die extra kavel gevonden moeten worden? Op de joodse begraafplaats? wordt de oever van het Nieuwe Diep dan bij het huisjespark op het terrein van het Flevoparkbad getrokken? Grote kaalslag op een nu prachtig begroeide plek? Een lange bouwtijd waarin helemaal niet gezwommen kan worden. En wat gebeurt er dan na 15 jaar? Wij worden er niet vrolijk van.

 • Wat is Camping Zeeburg B.V.?
 • Camping Zeeburg is de nazaat van de campings die de gemeente Amsterdam had opgezet als werklozenproject in de jaren ’70 en ’80. Oorspronkelijk lag de camping op het Zeeburgereiland. De campings gingen failliet of werden opgeheven. De huidige eigenaar, voorheen werkzaam bij het welzijnswerk in Zuidoost, heeft op enig moment de camping overgenomen. Nadat de camping moest wijken voor de bouwplannen op het Zeeburgereiland heeft de camping een plek gevonden op de Diemerzeedijk. De eigenaar heeft de camping succesvol uitgebouwd tot een populaire stadscamping in Amsterdam. Het is ook de goedkoopste camping binnen het campingaanbod van Amsterdam en ligt het dichtst bij de stad. Dat en een goede sfeer die de gasten aanspreekt, goede recensies op tripadvisor maakt dat veel backpackers als eerste naar camping Zeeburg gaan. Tentplaatsen zijn niet te reserveren, huisjes en pipo-wagens wel.
  De campingeigenaar houdt meer van menselijke trekvogels dan dierlijke. Maar dat is wel logisch vanuit zijn positie.

   

 • Heeft Camping Zeeburg hulp van de gemeente gehad?
 • Ja, best veel.Toen het Zeeburgereiland werd gereedgemaakt voor woningbouw moesten de toenmalige gebruikers wijken. De gemeente heeft ze waarschijnlijk uitgekocht of een alternatieve locatie geboden.

  De Diemerzeedijk was bij het starten van de huidige camping niet goed bereikbaar. De camping ligt in de ecologische hoofdgroenstructuur. Daar mag je niet zomaar bouwen. Voormalig Stadsdeel Zeeburg heeft veel werk verricht om de camping mogelijk te maken op de Zuider IJ-dijk. De grond zal bouwrijp gemaakt zijn voor de verhuur van het terrein. En Stadsdeel Zeeburg heeft in 2006 het Europese Subsidie aangevraagd en gekregen voor de herinrichting van de Zuider IJdijk en omgeving. Dat project loopt nog steeds en is in de laatste fase. Het heeft Camping Zeeburg een goede ontsluiting en extra parkeerplaatsen opgeleverd.

  Verder heeft stadsdeel Oost een bedrag van €168.000 bijgedragen in de koop van het erfpachtrecht op de grond door de eigenaar. Zo staat te lezen in de programmabegroting 2011 van Stadsdeel Oost (pag 29)

  Stadsdeel Oost heeft veel capaciteit gestoken in het mogelijk maken van de recent gebouwde appartementen (“eco-cabins“) en het nieuwe receptiegebouw, kantoor en winkel. Deze werden mogelijk door de opbrengsten uit de tijdelijke Camping in het Flevoparkbad valt te lezen in de stadsdeelstukken hierover. Vanwege de voorwaarden van de ecologische hoofdstructuur is dit niet eenvoudig. Of dit extra inkomsten in de vorm van hogere erfpacht en leges heeft gebracht voor het stadsdeel is ons niet bekend.

  Stadsdeel Oost heeft Camping Zeeburg opgenomen in bestemmingplan “Het nieuwe Diep” en de zienswijze van Camping Zeeburg (zienswijze 1) grotendeels overgenomen. Te weten: het mogelijk maken dat campers op de openbare parkeergelegenheid mogen staan; het opnemen van een kanosteiger voor kanoverhuur en een aanpassing van de bestemming “waarde-ecologie” zodat er wel gebouwd kan worden.

  Update oktober 2013: in de buurtbegroting 2014  van stadsdeel Oost staat te lezen dat het stadsdeel €28.000 bijdraagt aan projectmanagement voor de uitbreiding van de camping (Zeeburgereiland) en € 20.000 aan het verbeteren van de toegangsweg naar de camping (Diemerpark)

  Wat dit de gemeente Amsterdam allemaal gekost heeft weten we niet precies, maar we vermoeden enkele tonnen.

 • Heeft stadsdeel Oost een tekort aan campingplaatsen?
 • Ha ha! Natuurlijk niet. Er zijn een heleboel stadsdelen die helemaal geen campingplaatsen hebben. Er is voldoende aanbod in Amsterdam en omgeving. En daar komen de toeristen voor, niet voor stadsdeel Oost. En naast campings zijn er hostels, appartementen en woonboten te huur allemaal gericht op deze toeristenmarkt. Camping Zeeburg heeft meer vraag dan aanbod. Complimenten voor de uitbaters! Dus men wil uitbreiden. Ook logisch. Het stadsdeel stelt het plaatselijke zwembad ter beschikking. Niet zo logisch. Door de tenten in het zwembad te zetten kan camping Zeeburg huisjes neerzetten en meer verdienen. Logisch. Tent-kampeerders kunnen niet reserveren en komen dus op de bonnefooi. Camping Zeeburg is het goedkoopst en het populairst. Dus de kampeerders komen eerst daar en kunnen vervolgens in het Flevoparkbad staan. Ondertussen kampt de vergelijkbare camping Vliegenbos in Noord met teruglopende aantallen gasten, sinds de tijdelijke camping Zeeburg Too. Camping Vliegenbos is iets duurder en minder hip. En de uitbater is stadsdeel Noord. Misschien kan de eigenaar van Camping Zeeburg ze adviseren.
  Onze conclusie is over het voorgaande is dat het de gemeente Amsterdam als geheel geld kost en niks extra’s oplevert. Ook geen extra toeristen. Want die kwamen toch al zonder van te voren te weten waar ze zouden verblijven.
  Er zijn vragen over gesteld door een raadslid. Maar het DB van stadsdeel Oost ziet het anders, lees maar: dbantwoordopvragen23012013. (vierde vraag) Zij geven aan dat de €100.000 euro verlies van camping Vliegenbos een zaak is van stadsdeel Amsterdam Noord. Kennelijk neemt de stadsdeelraad daar genoegen mee.

  Wie echt het naadje van de kous wil weten over toerisme en verblijfsbehoeften in Amsterdam kan zich  verdiepen in de recente publicatie van het ATCB. Amsterdams bezoekersprofiel 2012. Dat had het stadsdeel natuurlijk ook kunnen doen. Gratis, want op internet beschikbaar. (als de link niet werkt  zelf even kijken op http://www.amsterdammarketing.org/kenniscentrum/rapporten-en-publicaties)

   

 • Waarom breidt de camping niet tijdelijk uit op het Zeeburgereiland?
 • Wij weten het ook niet. Het lijkt zo logisch. Mogelijk omdat projectbureau IJburg, en niet het stadsdeel het daar voor het zeggen heeft. Wat wij weten, is dat de camping het wel heeft verzocht, maar dat dat niet mocht. Door de gemeente is een prijsvraag uitgeschreven voor braakliggend terrein op het Zeeburgereiland (Sluisbuurt) voor een duurzame en creatieve invulling voor 10 jaar voor 1 euro. Dat heeft als resultaat een zeilwagenpark opgeleverd. Althans, het schijnt er deze zomer aan te komen.

  Stadsdeel Oost heeft nog een heleboel braakliggend terrein in de aanbieding voor tijdelijke initiatieven. Waarom ze daar die camping niet neerzetten (als ze dat zo belangrijk vinden) in plaats van de inwoners van het stadsdeel en daarbuiten hun zwembad af te pakken? Onbegrijpelijk.

 • Wiens idee is het nu om in het Flevoparkbad een camping neer te zetten?
 • Wij denken dat dat van het stadsdeel zelf komt. Ze denken geld te verdienen en “ondernemersvriendelijk” zijn. Een paar buurtbewoners die hier vragen over stelden kregen ook het antwoord dat het een ideetje van een DB-lid was. Dat is ook te lezen in het verslag van het gesprek van omwonenden (de enigen die op de hoogte gesteld werden van het camping voornemen) met het stadsdeel. Verslag 26-06-2012.1-1 (En ja, dit is het originele verslag zoals het is verstuurd, het stadsdeel heeft kennelijk geen spellingschecker)

  We denken dat niet is ingeschat hoeveel mensen het Flevoparkbad waarderen. Het enige obstakel dat het stadsdeel kon bedenken was gezeur van omwonenden over overlast dat gesust moest worden. Eigenlijk waren een heleboel mensen best wel positief over de camping. Omdat die zou helpen om het zwembad open te houden, dachten ze. Maar uit het eerder genoemde verslag bleek dat niet. Het juichende artikel in het plaatselijke krantje de Brug “soms kan besluitvorming snel gaan” terwijl ze nog aan het nadenken waren of ze nu wel of niet een bezwaar zouden indienen leidde tot kritisch onderzoek hoe het nu zat. Uit een brief aan de stadsdeelraad bleek dat het meer ging over de noden van de camping dan die van de stadsdeelbewoners voor het zwembad. Brief_pfh_van_Spijk_over_camping_bij_Flevoparkbad Op de stadsdeelsite werd het Lodge City-plan ontdekt en mensen gingen zich serieus zorgen maken. Het stadsdeel was dus zonder dat ze het wisten bezig het zwembad af te stoten! Dit was geen zaak van alleen omwonenden, maar van alle Amsterdammers. Dit  was in feite de start van de Vrienden van het Flevoparkbad.

   

  Actueel!! Toelichting op de petitie 2018

  Wat is het tekort aan overdekt zwemwater in Oost?

  Strikt genomen is er geen te kort aan overdekt zwemwater in Oost. Uit onderzoek in opdracht van de gemeente (Godthelp 2013) bleek dat er volgens de normen geen tekort aan zwemwater was, maar dat er in Oost, en dan met name op IJburg,  wel ruimte was voor het toevoegen van een binnenzwembad met een diep bad van 25 m lang en een instructiebad. De Ijburgers pleiten al heel lang voor een binnenzwembad op IJburg.

  Er is in Amsterdam wel een tekort aan overdekt zwemwater op populaire tijden. Vooral de zwemverenigingen hebben daar last van. Niet fraai als de gemeente op deze wijze zwemliefhebbers tegen elkaar uitspeelt.

  Waarom bouwt de gemeente geen binnenbad op IJburg? De bewoners daar vragen er al jaren om.

  Dat weten we niet. Het werd steeds weer toegezegd en verdwijnt dan weer uit de (nieuw)bouwplannen. We denken wel te weten dat Ijburgers dat binnenbad òp IJburg willen en niet in de Indische buurt.

  Wie zijn de gebruikers van het Flevoparkbad?

  Mensen die juist in een buitenbad, dus in de open lucht, willen zwemmen, en om de relaxte sfeer in het Flevoparkbad komen. Vanuit de oostelijke kant van Amsterdam (inclusief de oostelijke binnenstad) en ook van verder: Noord, Diemen, Zuidoost en zelfs uit Almere (daar is geen buitenbad).

  Ongeorganiseerde badgasten. Er komen mensen om banen te trekken en te trainen in het 50 meterbad. Gezinnen, kinderen en jongeren komen er (een groot deel van) de dag door brengen zorgen voor de grootste bezoekersaantallen in de zomer. Werkelijk “alle rangen en standen” en ook mensen die gewoonlijk niet gauw gaan sporten of bewegen. Bij erg warm weer zijn er wel 5000 bezoekers. En toeristen! Sinds de Franse krant le Monde, het Flevoparkbad uitriep tot een van zeven de mooiste publieke buitenbaden ter wereld heeft het veel publiciteit gekregen en staat ook op veel toeristensites/ in toeristenboekjes

  De leden van de Vereniging Flevoparkbad, speciaal opgericht door en voor liefhebbers van buiten zwemmen in het Flevoparkbad, zorgt er voor dat mensen buiten reguliere openingstijden banen kunnen trekken. Ook organiseren zij allerlei activiteiten in het bad.  Verder is het Flevoparkbad ‘s avonds in gebruik bij zwemverenigingen en speciale zwemtrainingen, ook weer omdat die voorkeur hebben voor zwemmen in de buitenlucht.

  Jaarlijkse evenementen in het Flevoparkbad zijn het vrijzwemmen aan het eind van de wandelvierdaagse, de zwemvierdaagse en de Amsterdam Zwemloop. Diverse basisscholen en middelbare scholen uit Oost organiseren er sportdagen of een gymles.

  Waarom heeft de gemeente geen inspraak en participatie georganiseerd?

  Dat weten we niet. In het verleden heeft stadsdeel Oost wel een onderzoek gedaan naar de wensen van de gebruikers van het Flevoparkbad. Daar kwam in ieder geval uit dat werkelijk iedereen, desgevraagd,  het buitenbad wil behouden zoals het is. Wel hadden mensen tips voor verbeteringen die het een nog fijner zwembad zouden maken.

  Daar hebben de ambtenaren geen gebruik van gemaakt bij het opstellen van hun zwembadagenda. Ze hebben gesproken met “marktpartijen” en zwemverenigingen.

  Gewoonlijk is het best moeilijk zo’n diverse groep als ongeorganiseerde zwemmers naar hun mening te vragen. Maar wat was er tegen geweest als de ambtenaren van de zomer eens hun licht hadden opgestoken in het Flevoparkbad? Mensen genoeg aanwezig.

  Het was ook prima mogelijk geweest om via de facebookpagina van de Vrienden van het Flevoparkbad een oproep te doen aan de badgasten. Er had vast graag iemand van de meer dan 2000 likers mee willen praten.

  Het lijkt er wel op dat de gemeente geen interesse heeft in wat de badgasten van het Flevoparkbad willen. Daarom is de petitie georganiseerd: Om de mensen die niet gehoord worden een stem te geven in deze voor hen belangrijke beslissing van de gemeente

  Is het niet zonde dat het Flevoparkbad niet het hele jaar gebruikt wordt?

  Tja. We horen nooit iemand vragen waarom huizen overdag leegstaan omdat mensen werken, of raadszalen vaker leeg dan vol zijn omdat er niet altijd een vergadering is en ga zo maar: de wegen leeg buiten de spits, parken minder druk in de winter. Dat hoort nu eenmaal bij een buitenzwembad. Het Flevoparkbad mag overigens best langer open blijven gedurende het jaar. Bijvoorbeeld in Groot Brittannië is er een trend om buitenbaden ook in de winter open te stellen. Dan zou je pas eens iets unieks hebben voor de Amsterdammers!  Als de gemeente dàt eens zou onderzoeken….:-)  Leuk voor al die Brexiteers die de gemeente naar Amsterdam wil halen.

   

  Ik hoor over een tramremise in het Flevoparkbad, is dat waar???

  De gemeente/GVB zoekt een plek voor een remise voor 54 trams van lijn 26 (CS-Ijburg). Er is nu een remise op Zeeburgereiland voor 26 trams die op termijn te klein is voor de uitbreiding van het aantal trams (startnotitie HOV-Oostflank vastgesteld in de gemeenteraad 12 juli 2018). De gemeente onderzoekt daarvoor 4 locaties waaronder het Flevoparkbad. De remise, een gebouw van 7 meter hoog,  zou het gehele terrein van het Flevoparkbad beslaan. “Ter compensatie””  onderzoekt men of die remise gecombineerd kan worden met een zwembad en/of sportvelden op het dak. Voor die extra’s is overigens  geen budget, dat zou uit het sportbudget van de gemeente moeten komen. Er is nu geen geld voor gereserveerd in de gemeentebegroting.  De andere zoeklocaties zijn op Zeeburgereiland en Ijburg.  Nu wil niemand een tramremise in zijn buurt (grote saaie doos, veel herrie) dus inpassing daar vindt men stedenbouwkundig niet passend, of gaat ten koste van woningbouw, etc. Het Flevoparkbad is daardoor een serieuze optie. Te absurd voor woorden? Weet de ene dienst van de gemeente niet waar de andere dienst mee bezig is? Inderdaad, maar helaas wel waar… Nog een reden om de petitie te tekenen!

  Helpt transformatie naar een combibad om het Flevoparkbad te behouden?

  Wij denken van niet:

  Het zal ten koste van groen en buitenbassins gaan en dan is het niet meer het Flevoparkbad waar we zo op gesteld zijn.

  Het Flevoparkbad was al gered. De gemeente heeft er €1 miljoen in geïnvesteerd in 2015. Het aantal bezoekers dat volgens de prestatienorm 60.000 per jaar zou moeten zijn wordt al sinds 2013 gehaald en overschreden. De verhuur van zwemwater buiten de reguliere openingstijden sinds 2013 levert ook extra inkomsten op.  Toevoegen van een binnenbad betekent een miljoeneninvestering (denk aan € 25 miljoen) . De exploitatie is duurder als het zwembad het hele jaar open is.

  Heeft het Flevoparkbad te weinig bezoekers?

  Nee, het  aantal bezoekers is spectaculair gegroeid sinds 2013. Dat geldt voor alle buitenbaden in Amsterdam, maar voor het Flevoparkbad in het bijzonder. Tijdens de lange warme zomer dit jaar bezochten meer dan 100.000 mensen het Flevoparkbad. En dat komt niet alleen door het warme weer. In de vergelijkbaar warme zomer van 2003 kwamen er 76.000 bezoekers. Het lijkt ons duidelijk dat de trend is dat steeds meer mensen graag een buitenbad bezoeken en in het bijzonder het Flevoparkbad. Het zou met deze bezoekersaantallen zo maar het best bezochte buitenbad van Nederland kunnen zijn.

   

  Met zoveel natuurwater in Oost, is een buitenzwembad dan niet overbodig?

  Nee. Er zijn geen zwem-accommodaties in Oost met natuurwater. Er zijn twee stranden het voormalige Blijburg en het Diemerstrand waar alleen de waterkwaliteit wordt gecontroleerd. Je zwemt er op eigen risico. Er wordt niet gekeken of er bijvoorbeeld glas of rotzooi op de bodem ligt. Er is geen toezicht en zijn geen voorzieningen zoals wc’s , douches, kleedhokjes, kluisjes, catering.

  In al het andere open water zijn er dezelfde nadelen met het verschil dat de waterkwaliteit niet gecontroleerd wordt. . De gemeentelijke GGD waarschuwt elk jaar voor de gevaren van zwemmen in buitenwater. De informele zwemplekken in natuurwater in Oost kampen steeds meer met het toenemende scheepvaartverkeer en vervuiling en overlast voor de omwonenden.

  Deze zomer was alle natuurwater in Oost afgekeurd om in te zwemmen vanwege de slechte waterkwaliteit. Dat neemt niet weg dat er toch veel mensen in de Amstel en het water van het Oostelijk Havengebied en Ijburg  vlakbij huis zwommen in natuurwater, ondanks de risico’s. Prima als mensen daar zelf voor kiezen. Voor zwemmen in (diep) natuurwater moet je overigens een geoefende zwemmer zijn. Diploma C wordt aangeraden.

  Wat houden de plannen van de gemeente voor dat binnenbad eigenlijk in?

  Dat wordt niet echt duidelijk uit de agenda zwembaden 2025 waar de plannen in staan:  “ de transformatie naar een gecombineerd binnen-en buitenbad”” : we lezen “het terugbrengen van m3 buitenwater”:  dat betekent dat buitenbassins minder groot en/of minder diep worden.

  De gemeente doet geen uitspraken over het buitenwater, behalve de suggestie dat er “een overcapaciteit” aan buitenwater in Amsterdam Oost zou zijn  vanwege het vele natuurwater. Er is niet veel aandacht voor liefhebbers van zwemmen in de open lucht. Over het groen en de ligweiden, de grote trekpleister van het Flevoparkbad op warme dagen, wat heel veel mensen in beweging brengt die dat zonder buitenzwembad niet zouden doen,  zegt de gemeente helemaal niets.

  Wat ‘overkapping” inhoudt is al helemaal niet duidelijk. Voor het 50-meterbad is overkapping al een paar keer onderzocht en dat bleek steeds onmogelijk.

  Ook spreekt de agenda zwembaen over een “zorgprofiel” voor het Flevoparkbad. Wij denken voor het toe te voegen binnenbad. Dat betekent dat er een extra hoge watertemperatuur is (35 C) mogelijk is en faciliteiten voor mindervaliden/ouderen. Het AGO-bad in Diemen heeft nu zo’n functie en krijgt subsidie daarvoor van de gemeente Amsterdam.  Iedereen die hoogbejaarde of gehandicapte familieleden heeft weet hoe belangrijk en fijn zo’n begeleid zwembad bezoek voor die mensen is in extra warm water.Het is bekend dat de gemeente Amsterdam niet meer financieel wil bijdragen aan het AGO-bad, dat staat ook in de agenda zwembaden.  Het nieuwe binnenbad zou dus het einde van het AGO-bad kunnen betekenen. Terwijl het AGO-bad met zijn ruime parkeergelegenheid veel geschikter is. Daarmee zou overigens ook een drukbezochte locatie voor zwemlessen voor kinderen uit Oost en Diemen verloren gaan.

  Tot slot  spreekt de gemeente over “private initiatieven” die een rol kunnen gaan spelen bij het omvormen van het Flevoparkbad naar een combibad. Daar hebben wij geen vertrouwen in als dat zo vaag wordt gehouden. Klinkt alsof er achter de schermen al gesprekken plaatsvinden. Wat we wel weten is dat de tarieven van private zwembad aanbieder flink hoger liggen dan de tarieven van gemeentelijke baden.

  Wat is de sportnorm en wat betekent die voor zwembaden in Amsterdam?

  De gemeente Amsterdam heeft in maart 2018 de “referentienorm voor maatschappelijke voorzieningen, groen en spelen”  vastgesteld. Die is bedoeld voor gebieden waar nieuwbouw komt. De sportnorm moet voorkomen dat, zoals eerder in Ijburg, onvoldoende sportgelegenheid in de plannen van de gemeente wordt opgenomenin nieuwbouwplannen. Prima plan natuurlijk. Voor binnenzwembaden schrijft de norm 1 zwembad per 80.000 à 100.000 inwoners voor met een oppervlakte van 4000 m2 oppervlakte (bvo). Op zich zijn er in Amsterdam nu al voldoende binnenzwembaden volgens deze sportnorm.  Zwemmen in de open lucht is niet opgenomen in de sportnorm, terwijl hier wel steeds meer behoefte aan is.

  Waarom wil de gemeente bouwen in het Flevoparkbad?

  Wij weten het niet. Volgens de gemeentelijke regels màg er zelfs niet gebouwd worden. Het Flevoparkbad is onderdeel is van de gemeentelijke hoofdgroenstructuur. Dat zijn gebieden waarvoor de gemeente heeft vastgesteld dat er niet in (bij)gebouwd mag worden. Juist dit college heeft als uitgangspunt om de hoofdgroenstructuur nooit te bebouwen.

  Het combibad-voornemen van de gemeente komt in ieder geval niet voort uit een tekort aan bezoekers. Het is ook zeker geen wens van de huidige bezoekers, die zijn tegen het combibad-voornemen. Ook ligt het niet aan de kosten: de kosten voor het Flevoparkbad zijn binnen de begroting van de gemeente gebleven. We kunnen er dus alleen maar naar gissen.