Ik hoor over een tramremise in het Flevoparkbad, is dat waar???

De gemeente/GVB zoekt een plek voor een remise voor 54 trams van lijn 26 (CS-Ijburg). Er is nu een remise op Zeeburgereiland voor 26 trams die op termijn te klein is voor de uitbreiding van het aantal trams (startnotitie HOV-Oostflank vastgesteld in de gemeenteraad 12 juli 2018). De gemeente onderzoekt daarvoor 4 locaties waaronder het Flevoparkbad. De remise, een gebouw van 7 meter hoog,  zou het gehele terrein van het Flevoparkbad beslaan. “Ter compensatie””  onderzoekt men of die remise gecombineerd kan worden met een zwembad en/of sportvelden op het dak. Voor die extra’s is overigens  geen budget, dat zou uit het sportbudget van de gemeente moeten komen. Er is nu geen geld voor gereserveerd in de gemeentebegroting.  De andere zoeklocaties zijn op Zeeburgereiland en Ijburg.  Nu wil niemand een tramremise in zijn buurt (grote saaie doos, veel herrie) dus inpassing daar vindt men stedenbouwkundig niet passend, of gaat ten koste van woningbouw, etc. Het Flevoparkbad is daardoor een serieuze optie. Te absurd voor woorden? Weet de ene dienst van de gemeente niet waar de andere dienst mee bezig is? Inderdaad, maar helaas wel waar… Nog een reden om de petitie te tekenen!

Is het niet zonde dat het Flevoparkbad niet het hele jaar gebruikt wordt?

Tja. We horen nooit iemand vragen waarom huizen overdag leegstaan omdat mensen werken, of raadszalen vaker leeg dan vol zijn omdat er niet altijd een vergadering is en ga zo maar: de wegen leeg buiten de spits, parken minder druk in de winter. Dat hoort nu eenmaal bij een buitenzwembad. Het Flevoparkbad mag overigens best langer open blijven gedurende het jaar. Bijvoorbeeld in Groot Brittannië is er een trend om buitenbaden ook in de winter open te stellen. Dan zou je pas eens iets unieks hebben voor de Amsterdammers!  Als de gemeente dàt eens zou onderzoeken….:-)  Leuk voor al die Brexiteers die de gemeente naar Amsterdam wil halen.

 

Waarom heeft de gemeente geen inspraak en participatie georganiseerd?

Dat weten we niet. In het verleden heeft stadsdeel Oost wel een onderzoek gedaan naar de wensen van de gebruikers van het Flevoparkbad. Daar kwam in ieder geval uit dat werkelijk iedereen, desgevraagd,  het buitenbad wil behouden zoals het is. Wel hadden mensen tips voor verbeteringen die het een nog fijner zwembad zouden maken.

Daar hebben de ambtenaren geen gebruik van gemaakt bij het opstellen van hun zwembadagenda. Ze hebben gesproken met “marktpartijen” en zwemverenigingen.

Gewoonlijk is het best moeilijk zo’n diverse groep als ongeorganiseerde zwemmers naar hun mening te vragen. Maar wat was er tegen geweest als de ambtenaren van de zomer eens hun licht hadden opgestoken in het Flevoparkbad? Mensen genoeg aanwezig.

Het was ook prima mogelijk geweest om via de facebookpagina van de Vrienden van het Flevoparkbad een oproep te doen aan de badgasten. Er had vast graag iemand van de meer dan 2000 likers mee willen praten.

Het lijkt er wel op dat de gemeente geen interesse heeft in wat de badgasten van het Flevoparkbad willen. Daarom is de petitie georganiseerd: Om de mensen die niet gehoord worden een stem te geven in deze voor hen belangrijke beslissing van de gemeente

Wie zijn de gebruikers van het Flevoparkbad?

Mensen die juist in een buitenbad, dus in de open lucht, willen zwemmen, en om de relaxte sfeer in het Flevoparkbad komen. Vanuit de oostelijke kant van Amsterdam (inclusief de oostelijke binnenstad) en ook van verder: Noord, Diemen, Zuidoost en zelfs uit Almere (daar is geen buitenbad).

Ongeorganiseerde badgasten. Er komen mensen om banen te trekken en te trainen in het 50 meterbad. Gezinnen, kinderen en jongeren komen er (een groot deel van) de dag door brengen zorgen voor de grootste bezoekersaantallen in de zomer. Werkelijk “alle rangen en standen” en ook mensen die gewoonlijk niet gauw gaan sporten of bewegen. Bij erg warm weer zijn er wel 5000 bezoekers. En toeristen! Sinds de Franse krant le Monde, het Flevoparkbad uitriep tot een van zeven de mooiste publieke buitenbaden ter wereld heeft het veel publiciteit gekregen en staat ook op veel toeristensites/ in toeristenboekjes

De leden van de Vereniging Flevoparkbad, speciaal opgericht door en voor liefhebbers van buiten zwemmen in het Flevoparkbad, zorgt er voor dat mensen buiten reguliere openingstijden banen kunnen trekken. Ook organiseren zij allerlei activiteiten in het bad.  Verder is het Flevoparkbad ‘s avonds in gebruik bij zwemverenigingen en speciale zwemtrainingen, ook weer omdat die voorkeur hebben voor zwemmen in de buitenlucht.

Jaarlijkse evenementen in het Flevoparkbad zijn het vrijzwemmen aan het eind van de wandelvierdaagse, de zwemvierdaagse en de Amsterdam Zwemloop. Diverse basisscholen en middelbare scholen uit Oost organiseren er sportdagen of een gymles.

Waarom wil de gemeente bouwen in het Flevoparkbad?

Wij weten het niet. Volgens de gemeentelijke regels màg er zelfs niet gebouwd worden. Het Flevoparkbad is onderdeel is van de gemeentelijke hoofdgroenstructuur. Dat zijn gebieden waarvoor de gemeente heeft vastgesteld dat er niet in (bij)gebouwd mag worden. Juist dit college heeft als uitgangspunt om de hoofdgroenstructuur nooit te bebouwen.

Het combibad-voornemen van de gemeente komt in ieder geval niet voort uit een tekort aan bezoekers. Het is ook zeker geen wens van de huidige bezoekers, die zijn tegen het combibad-voornemen. Ook ligt het niet aan de kosten: de kosten voor het Flevoparkbad zijn binnen de begroting van de gemeente gebleven. We kunnen er dus alleen maar naar gissen.

Wat is de sportnorm en wat betekent die voor zwembaden in Amsterdam?

De gemeente Amsterdam heeft in maart 2018 de “referentienorm voor maatschappelijke voorzieningen, groen en spelen”  vastgesteld. Die is bedoeld voor gebieden waar nieuwbouw komt. De sportnorm moet voorkomen dat, zoals eerder in Ijburg, onvoldoende sportgelegenheid in de plannen van de gemeente wordt opgenomenin nieuwbouwplannen. Prima plan natuurlijk. Voor binnenzwembaden schrijft de norm 1 zwembad per 80.000 à 100.000 inwoners voor met een oppervlakte van 4000 m2 oppervlakte (bvo). Op zich zijn er in Amsterdam nu al voldoende binnenzwembaden volgens deze sportnorm.  Zwemmen in de open lucht is niet opgenomen in de sportnorm, terwijl hier wel steeds meer behoefte aan is.

Wat houden de plannen van de gemeente voor dat binnenbad eigenlijk in?

Dat wordt niet echt duidelijk uit de agenda zwembaden 2025 waar de plannen in staan:  “ de transformatie naar een gecombineerd binnen-en buitenbad”” : we lezen “het terugbrengen van m3 buitenwater”:  dat betekent dat buitenbassins minder groot en/of minder diep worden.

De gemeente doet geen uitspraken over het buitenwater, behalve de suggestie dat er “een overcapaciteit” aan buitenwater in Amsterdam Oost zou zijn  vanwege het vele natuurwater. Er is niet veel aandacht voor liefhebbers van zwemmen in de open lucht. Over het groen en de ligweiden, de grote trekpleister van het Flevoparkbad op warme dagen, wat heel veel mensen in beweging brengt die dat zonder buitenzwembad niet zouden doen,  zegt de gemeente helemaal niets.

Wat ‘overkapping” inhoudt is al helemaal niet duidelijk. Voor het 50-meterbad is overkapping al een paar keer onderzocht en dat bleek steeds onmogelijk.

Ook spreekt de agenda zwembaen over een “zorgprofiel” voor het Flevoparkbad. Wij denken voor het toe te voegen binnenbad. Dat betekent dat er een extra hoge watertemperatuur is (35 C) mogelijk is en faciliteiten voor mindervaliden/ouderen. Het AGO-bad in Diemen heeft nu zo’n functie en krijgt subsidie daarvoor van de gemeente Amsterdam.  Iedereen die hoogbejaarde of gehandicapte familieleden heeft weet hoe belangrijk en fijn zo’n begeleid zwembad bezoek voor die mensen is in extra warm water.Het is bekend dat de gemeente Amsterdam niet meer financieel wil bijdragen aan het AGO-bad, dat staat ook in de agenda zwembaden.  Het nieuwe binnenbad zou dus het einde van het AGO-bad kunnen betekenen. Terwijl het AGO-bad met zijn ruime parkeergelegenheid veel geschikter is. Daarmee zou overigens ook een drukbezochte locatie voor zwemlessen voor kinderen uit Oost en Diemen verloren gaan.

Tot slot  spreekt de gemeente over “private initiatieven” die een rol kunnen gaan spelen bij het omvormen van het Flevoparkbad naar een combibad. Daar hebben wij geen vertrouwen in als dat zo vaag wordt gehouden. Klinkt alsof er achter de schermen al gesprekken plaatsvinden. Wat we wel weten is dat de tarieven van private zwembad aanbieder flink hoger liggen dan de tarieven van gemeentelijke baden.

Met zoveel natuurwater in Oost, is een buitenzwembad dan niet overbodig?

Nee. Er zijn geen zwem-accommodaties in Oost met natuurwater. Er zijn twee stranden het voormalige Blijburg en het Diemerstrand waar alleen de waterkwaliteit wordt gecontroleerd. Je zwemt er op eigen risico. Er wordt niet gekeken of er bijvoorbeeld glas of rotzooi op de bodem ligt. Er is geen toezicht en zijn geen voorzieningen zoals wc’s , douches, kleedhokjes, kluisjes, catering.

In al het andere open water zijn er dezelfde nadelen met het verschil dat de waterkwaliteit niet gecontroleerd wordt. . De gemeentelijke GGD waarschuwt elk jaar voor de gevaren van zwemmen in buitenwater. De informele zwemplekken in natuurwater in Oost kampen steeds meer met het toenemende scheepvaartverkeer en vervuiling en overlast voor de omwonenden.

Deze zomer was alle natuurwater in Oost afgekeurd om in te zwemmen vanwege de slechte waterkwaliteit. Dat neemt niet weg dat er toch veel mensen in de Amstel en het water van het Oostelijk Havengebied en Ijburg  vlakbij huis zwommen in natuurwater, ondanks de risico’s. Prima als mensen daar zelf voor kiezen. Voor zwemmen in (diep) natuurwater moet je overigens een geoefende zwemmer zijn. Diploma C wordt aangeraden.

Heeft het Flevoparkbad te weinig bezoekers?

Nee, het  aantal bezoekers is spectaculair gegroeid sinds 2013. Dat geldt voor alle buitenbaden in Amsterdam, maar voor het Flevoparkbad in het bijzonder. Tijdens de lange warme zomer dit jaar bezochten meer dan 100.000 mensen het Flevoparkbad. En dat komt niet alleen door het warme weer. In de vergelijkbaar warme zomer van 2003 kwamen er 76.000 bezoekers. Het lijkt ons duidelijk dat de trend is dat steeds meer mensen graag een buitenbad bezoeken en in het bijzonder het Flevoparkbad. Het zou met deze bezoekersaantallen zo maar het best bezochte buitenbad van Nederland kunnen zijn.