Wie bepaalt wat er met het Flevoparkbad gaat gebeuren?

De gemeenteraad neemt een beslissing of er al dan niet geld beschikbaar komt om het Flevoparkbad om te vormen naar een combi-bad, ze kunnen ook beslissen om te investeren in het behoud van het Flevoparkbad als buitenbad. Dit  wordt besproken in de Commissie Sport en Zorg bij het onderwerp Sportaccomodatieplan

Stadsdeel Oost heeft in 2014 besloten om het Flevoparkbad te herontwikkelen naar een combi-zwembad (binnen en buitenbad), maar heeft daarvoor geen geld.

De gemeente Amsterdam is gereorganiseerd. Als we het goed begrijpen heeft stadsdeel Oost politiek weinig in te brengen.  De “rve Vastgoed” aangestuurd door wethouder Pieter Litjens (VVD) gaat over de accommodatie voor wat betreft beheer en onderhoud en de “rve Sport en Bos” aangestuurd door Eric van der Burg (VVD) over beleid. Die neemt dan ook beslissingen over of een accommodatie blijft of weg kan. Wanneer het allemaal ingaat is niet duidelijk.  We proberen er achter te komen. Als iemand hier iets meer over weet horen we het graag!

Wat is het verschil tussen Vrienden van het Flevoparkbad en Vereniging FPB?

De Vereniging FPB  is een echte aanwinst voor het Flevoparkbad. Zij zijn opgericht in 2014 en organiseren met veel succes activiteiten, zwemmen voor leden buiten de reguliere openingstijden (vroeg en laat zwemmen) en communicatie over het Flevoparkbad. Er zijn al meer dan 500 leden die als vrijwilliger deze activiteiten mede mogelijk maken. Velen zijn behalve Vriend van het Flevoparkbad ook lid van Vereniging FPB. We delen al onze informatie met het bestuur van de Vereniging FPB. Waarom dan niet samenvoegen? Dat zit zo: De Vereniging Flevoparkbad is in feite een sportvereniging. Het behoud van het buitenzwemmen is niet opgenomen als doelstelling in de statuten van de Vereniging Flevoparkbad. Het bestuur van de Vereniging Flevoparkbad ontvangt van de gemeente subsidie en ze moeten afspraken met de gemeente maken over het gebruik van het Flevoparkbad voor activiteiten. Ook is de Vereniging Flevoparkbad afhankelijk van sponsoren zoals Camping Zeeburg.  Als gebruiker is de vereniging een gesprekspartner voor de gemeente. De leden kunnen invloed op uitoefenen op het standpunt van het bestuur van de Vereniging inneemt naar de gemeente. De Vrienden van het Flevoparkbad kiezen voor meer onafhankelijkheid om invloed uit te kunnen oefenen op het behoud van een buitenzwembad in een natuurlijke omgeving. Want dat is de reden dat we al sinds 2012 bestaan. En we hebben veel bereikt. Nog steeds is er genoeg reden om invloed uit te willen oefenen op de huidige exploitatie van het Flevoparkbad en de toekomst.

Zeker omdat de informatie van stadsdeel Oost aan de ambtenaren en raadsleden van de centrale stad wel heel beperkt is. Het Flevoparkbad is nu een “noodzakelijke herontwikkeling om het tekort aan overdekt zwembadwater in Oost op te heffen” schrijft Nevin Ozetuk (Algemeen Bestuur Oost) in een brief aan de centrale stad om geld voor het Flevoparkbad los te krijgen. Dat zien wij anders: er mag geen geld naar herontwikkeling van het Flevoparkbad als het buitenzwemmen in de natuurlijke omgeving  niet is gegarandeerd!

Komt er een nieuwe duikplank?

Er waren veel reacties op het verdwijnen van de duiktoren (weliswaar afgesloten, maar er werd door de jeugd nog flink van het betonnen platje gesprongen en gedoken). Veel mensen willen graag een duikplank. We hebben we een duikplankleverancier gebeld en gehoord dat er binnen twee weken een lage duikplank te leveren was, voorzien van alle noodzakelijke veiligheidscertificaten voor een bedrag van €4000 a € 5000 (inclusief vervoer, aanleg, onderhoud, garantie etc etc). We hebben dit aan Stadsdeel Oost doorgegeven. Het antwoord was: “Wat betreft het plaatsen van een duikplank, is besloten om dit niet te doen. Elk seizoen maken we op basis van de beperkte beschikbare middelen een keuze in investeringen die we willen doen. Daarbij is niet gekozen voor de duikplank. Het klopt dat dit een van de punten uit het klantonderzoek was die genoemd werden maar zo waren er meer punten. Uitgangspunt voor investeringen die nu gedaan worden, is dat deze zoveel mogelijk meegenomen kunnen worden naar een nieuwe zwembadconfiguratie en/of van beperkte financiële omvang zijn. Daarbij is het plaatsen van een springplank qua kosten goed te overzien maar betekent dit wel een extra inzet op toezicht rondom dit deel van het bad. Mede om die reden is ervoor gekozen om geen duikplank te plaatsen”. We hebben nagezocht in de regels hierover dat een extra badmeester bij een duikplank niet nodig is. Inzet van extra personeel is iets wat de exploitant zelf bepaalt. Zorgelijk vinden we dat je er in kan lezen dat men in de toekomstplannen geen zwembad met een duikplank voorziet. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd.

Waarom is de duiktoren afgebroken?

Opeens zagen we in februari 2015 dat de duiktoren en de lichttorens in het Flevoparkbad verdwenen waren. Op vragen hierover stelde de medewerker van het stadsdeel dat dat moest wegens betonrot. We vonden dat ze dat wel eens van te voren hadden mogen aankondigen. Het antwoord: “Voor noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, of in dit geval sloopwerkzaamheden, consulteren wij vooraf niet onze gebruikers. Dit omdat wij dergelijke afwegingen altijd zorgvuldig baseren op (extern) advies van betrokken partijen. De veiligheid van onze bezoekers is onze primaire verantwoordelijkheid.” We hopen dat er niet nog meer werkzaamheden volgen onder het mom van de veiligheid van onze bezoekers.

Wie is de nieuwe uitbater van de horeca?

De nieuwe uitbater horeca Flevoparkbad en Sporthal Zeeburg is Nesip Can, die ook heeft meegewerkt aan ons burgerinitiatief (2013). Hij is een buurtbewoner en tevens eigenaar van restaurant Orontes. Waarom er ineens in november 2015 een nieuwe uitbater moest komen is niet duidelijk. Het antwoord van het stadsdeel op onze vragen hierover was: “het was tijd voor een nieuwe aanbesteding”. We denken dat Nesip hart voor het zwembad en de bezoekers heeft en wensen hem veel succes.