• waarom krijgt camping zeeburg meer ruimte in het Flevoparkbad terwijl ze hetzelfde aantal tenten als vorig jaar mogen neerzetten?
 • Het stadsdeel geeft dit jaar een groter deel van het Flevoparkbad aan camping Zeeburg. En wel een van de meest geliefde stukken, met uitzicht op het Nieuwe Diep. Waar de zwembadbezoekers zich naar eigen zeggen “helemaal buiten in de stad” voelen. 308560_374628919314645_2048794040_n

  Klik op plaatje voor grotere scherpere versie

  Nu mogen ze in de zomer tegen de vuile was van de campinggasten aankijken die het hek als wasrek gaan gebruiken. Er is geen enkele reden voor, want het aantal tenten dat de camping mag neerzetten is afgebakend op hetzelfde aantal als vorig jaar. Dat is te lezen in het advies van de TAC-commissie . Aan hen heeft het stadsdeel gevraagd om de komende 5 jaar een camping in het Flevoparkbad neer te zetten. Zogenaamd om de exploitatie van het zwembad te bevorderen, dus om het groen in het stadsdeel te behouden. Maar wie de rest van de FAQs gelezen heeft weet natuurlijk dat de camping juist ten koste van de exploitatie van het Flevoparkbad gaat.  Het lijkt wel of het stadsdeel het haar inwoners zo onaangenaam mogelijk wil malen om het zwembad te bezoeken. En dat terwijl ze stellen dat ze meer bezoekers willen.

  Hieronder kan je het advies lezen:

  Flevopark – camping DEF – 2013-04-05

   

 • Wat heeft de pilot met de camping financieel bijgedragen aan het Flevoparkbad?
 • Niks! Sterker nog, het kost het stadsdeel geld en waarschijnlijk betaalt de camping geen huur voor de grond. Lees door onder de illustratie(klik om te vergroten).

  burap2

  Te lezen in de bestuursrapportage van stadsdeel oost op blz 26 (stadsdeelraadsvergadering 20-11-2013) dat er €40.000 aan is uitgegeven. Nog voor de “evaluatie” van de pilot van de camping legt het stadsdeel al vast dat deze, eigen gemaakte (en niet aan de stadsdeelraad voorgelegde) kosten, slechts terug zijn te verdienen als de camping 8 jaar (40.000 : 5.000 = 8) het hek huurt. En een camping is een een verblijfsaccomodatie (horeca dus), dus geen sport en recreatie (bedoeld voor de inwoners van het stadsdeel). Wordt u hier boos over? Wij ook. Een raadslid (Meta Meijer) heeft naar aanleiding van de “evaluatie” een hele lijst vragen (Vragenaan de raadnav23januari ) ingediend. Vervolgens stelt het DB dat veel vragen “technisch” zijn. Kennelijk hoeft daar geen antwoord op te komen. Het antwoord dat wel kwam van het DB was dit: dbantwoordopvragen23012013 : Wat een giller. ” De aanschafkosten van het hek bedroegen € 30.675″ (en met de aanlegkosten erbij dus vast wel €40.000).

  Op dit moment (april 2013) is het stadsdeel al weer een hoop geld aan het uitgeven om een groter hek neer te zetten. Terwijl er nog geen vergunning is voor de camping. En er een heleboel bezwaarschriften liggen tegen het plaatsen van de camping op een van de meest geliefde plekjes van stadsdeelbewoners op het zwembadterrein. Waar zwembadbezoekers tot hun schrik nu pas achter komen (de vergunningaanvraag was op een ander adres (Zie aanvraag Zuider IJdijk 20) gepubliceerd, en bovendien: wie let daar nou op in februari?) En er nog steeds geen antwoord is op de vraag wat de camping in het Flevoparkbad aan huur betaalt (en dus bijdraagt in de exploitatie c.q. het openhouden van het zwembad). Wij denken dat als de camping echt had bijgedragen aan het openhouden van het zwembad het DB hierbij wel bedragen zou hebben genoemd. Maar dat is  niet het geval.

  Waarvoor dienden de stadsdelen ook al weer? En waarom vechten ze voor hun bestaan? “De stadsdeelraad vertegenwoordigt de bevolking van stadsdeel Oost en vormt samen met het DB het bestuur van het stadsdeel.”

   

 • Wedt Camping Zeeburg op twee paarden?
 • We denken van wel. En dat is ook logisch. De campingeigenaar heeft van het stadsdeel twee mogelijkheden gekregen om uit te breiden. Op een (nog aan te leggen) eiland bij de Diemerzeedijk of op het terrein van het Flevoparkbad.

  Uitbreiding bij de Diemerzeedijk is niet eenvoudig. Het stadsdeel stelt dat de woonboten die daar al jaren liggen dan elders moeten gaan liggen. Verplaatsen is kostbaar en de woonbootbewoners willen het niet. De bewoners van de “Designstrip” op IJburg, waar de woonboten heen verplaatst zouden moeten, hebben duidelijk aangegeven dat ze geen zin hebben in die lelijke boten. De stadsdeelraad heeft de IJburgers gelijk gegeven. Dus dat zit vast.

  Om te kunnen bouwen in de Ecologische Hoofdstructuur waar de Diemerzeedijk deel van is heeft de campingeigenaar in juni 2012 een “Green Deal” met het Rijk en andere partijen afgesloten. Op 28 november 2012 kwam het Rijk eens kijken op Camping Zeeburg m. In het verslag lezen we hoe de campingeigenaar het Ministerie verzoekt als “oliemannetje” op te treden in zijn moeizame verlopende samenwerking met de lokale overheid, waarmee hij dan wel het stadsdeel zal bedoelen. .Sfeerverslag Werkbezoek EZ – gastvrijheidssector 28 nov 2012

  Het DB van stadsdeel Oost heeft daags voor het bezoek van het ministerie een brief aan het ministerie over de Green Deal ondertekend. Wat zou er in staan? Dat ze de camping als alternatieve locatie  het Flevoparkbad hebben aangeboden? Zie het DB -verslag punt 9. Verslag_DB_27_november_2012

   

   

   

 • Hoe heeft de campingeigenaar het stadsdeel op het idee gebracht om het buitenbad te vervangen door een camping met tijdelijk binnenbad?
 • Toen op 6 december 2012 de petitie werd aangeboden voor het behoud van het zwembad, hebben de eigenaar van de camping en Toon Gericke van ZwembadInnovatieGroep (ZIG) ook ingesproken. Zij deden een voorstel ( zigencampingzeeburg  ) om een camping op het volledige terrein van het Flevoparkbad combineren met een binnenbad van ZIG. Het voorstel houdt in dat het stadsdeel voor niks een extra kavel in het Flevopark van 10.000 m2 ter beschikking stelt waar een tijdelijk zwembad komt (binnenbad met outdoorbeleving). Het stadsdeel mag op eigen kosten  het huidige zwembad slopen en de grond aan de camping geven. Met een bijdrage van het stadsdeel van €300.000 per jaar zal ZIG het binnenbad 15 jaar exploiteren (in samenwerking met de camping) en daarna weer slopen. Het stadsdeel moet ook zorgen voor veel parkeerruimte (alle parkeerplaatsen onder de brug hiervoor ter beschikking stellen). En ook zou het wel fijn zijn als het stadsdeel dan regelt dat het Sportfondsenbad een verenigings-bad wordt en alle zwemlessen en recreatiezwemmen in het stadsdeel in de “zwemconfiguratie” van ZIG laat plaatsvinden.

  Wij berekenen dat het stadsdeel dan nog veel duurder uit is op jaarbasis dan het bedrag dat ze nu als “verlies” opvoeren. Maar kennelijk is de meerderheid van de stadsdeelraad gecharmeerd van het idee. Men neemt het serieus mee als scenario in de startnotitie die men aan het opstellen is. Vandaar de brief van de stadsdeelvoorzitter:  Het tijdelijk zwembad op IJburg  en de toekomst van het Flevoparkbad zijn nu één onderwerp. Brief_pfh_Elatik_en_pfh_Reuten_over_zwembad_IJburg_in_relatie_tot_ontwikkeling_flevoparkbad-1

  Waar zou die extra kavel gevonden moeten worden? Op de joodse begraafplaats? wordt de oever van het Nieuwe Diep dan bij het huisjespark op het terrein van het Flevoparkbad getrokken? Grote kaalslag op een nu prachtig begroeide plek? Een lange bouwtijd waarin helemaal niet gezwommen kan worden. En wat gebeurt er dan na 15 jaar? Wij worden er niet vrolijk van.

 • Wiens idee is het nu om in het Flevoparkbad een camping neer te zetten?
 • Wij denken dat dat van het stadsdeel zelf komt. Ze denken geld te verdienen en “ondernemersvriendelijk” zijn. Een paar buurtbewoners die hier vragen over stelden kregen ook het antwoord dat het een ideetje van een DB-lid was. Dat is ook te lezen in het verslag van het gesprek van omwonenden (de enigen die op de hoogte gesteld werden van het camping voornemen) met het stadsdeel. Verslag 26-06-2012.1-1 (En ja, dit is het originele verslag zoals het is verstuurd, het stadsdeel heeft kennelijk geen spellingschecker)

  We denken dat niet is ingeschat hoeveel mensen het Flevoparkbad waarderen. Het enige obstakel dat het stadsdeel kon bedenken was gezeur van omwonenden over overlast dat gesust moest worden. Eigenlijk waren een heleboel mensen best wel positief over de camping. Omdat die zou helpen om het zwembad open te houden, dachten ze. Maar uit het eerder genoemde verslag bleek dat niet. Het juichende artikel in het plaatselijke krantje de Brug “soms kan besluitvorming snel gaan” terwijl ze nog aan het nadenken waren of ze nu wel of niet een bezwaar zouden indienen leidde tot kritisch onderzoek hoe het nu zat. Uit een brief aan de stadsdeelraad bleek dat het meer ging over de noden van de camping dan die van de stadsdeelbewoners voor het zwembad. Brief_pfh_van_Spijk_over_camping_bij_Flevoparkbad Op de stadsdeelsite werd het Lodge City-plan ontdekt en mensen gingen zich serieus zorgen maken. Het stadsdeel was dus zonder dat ze het wisten bezig het zwembad af te stoten! Dit was geen zaak van alleen omwonenden, maar van alle Amsterdammers. Dit  was in feite de start van de Vrienden van het Flevoparkbad.

   

 • Heeft stadsdeel Oost een tekort aan campingplaatsen?
 • Ha ha! Natuurlijk niet. Er zijn een heleboel stadsdelen die helemaal geen campingplaatsen hebben. Er is voldoende aanbod in Amsterdam en omgeving. En daar komen de toeristen voor, niet voor stadsdeel Oost. En naast campings zijn er hostels, appartementen en woonboten te huur allemaal gericht op deze toeristenmarkt. Camping Zeeburg heeft meer vraag dan aanbod. Complimenten voor de uitbaters! Dus men wil uitbreiden. Ook logisch. Het stadsdeel stelt het plaatselijke zwembad ter beschikking. Niet zo logisch. Door de tenten in het zwembad te zetten kan camping Zeeburg huisjes neerzetten en meer verdienen. Logisch. Tent-kampeerders kunnen niet reserveren en komen dus op de bonnefooi. Camping Zeeburg is het goedkoopst en het populairst. Dus de kampeerders komen eerst daar en kunnen vervolgens in het Flevoparkbad staan. Ondertussen kampt de vergelijkbare camping Vliegenbos in Noord met teruglopende aantallen gasten, sinds de tijdelijke camping Zeeburg Too. Camping Vliegenbos is iets duurder en minder hip. En de uitbater is stadsdeel Noord. Misschien kan de eigenaar van Camping Zeeburg ze adviseren.
  Onze conclusie is over het voorgaande is dat het de gemeente Amsterdam als geheel geld kost en niks extra’s oplevert. Ook geen extra toeristen. Want die kwamen toch al zonder van te voren te weten waar ze zouden verblijven.
  Er zijn vragen over gesteld door een raadslid. Maar het DB van stadsdeel Oost ziet het anders, lees maar: dbantwoordopvragen23012013. (vierde vraag) Zij geven aan dat de €100.000 euro verlies van camping Vliegenbos een zaak is van stadsdeel Amsterdam Noord. Kennelijk neemt de stadsdeelraad daar genoegen mee.

  Wie echt het naadje van de kous wil weten over toerisme en verblijfsbehoeften in Amsterdam kan zich  verdiepen in de recente publicatie van het ATCB. Amsterdams bezoekersprofiel 2012. Dat had het stadsdeel natuurlijk ook kunnen doen. Gratis, want op internet beschikbaar. (als de link niet werkt  zelf even kijken op http://www.amsterdammarketing.org/kenniscentrum/rapporten-en-publicaties)

   

 • Waarom breidt de camping niet tijdelijk uit op het Zeeburgereiland?
 • Wij weten het ook niet. Het lijkt zo logisch. Mogelijk omdat projectbureau IJburg, en niet het stadsdeel het daar voor het zeggen heeft. Wat wij weten, is dat de camping het wel heeft verzocht, maar dat dat niet mocht. Door de gemeente is een prijsvraag uitgeschreven voor braakliggend terrein op het Zeeburgereiland (Sluisbuurt) voor een duurzame en creatieve invulling voor 10 jaar voor 1 euro. Dat heeft als resultaat een zeilwagenpark opgeleverd. Althans, het schijnt er deze zomer aan te komen.

  Stadsdeel Oost heeft nog een heleboel braakliggend terrein in de aanbieding voor tijdelijke initiatieven. Waarom ze daar die camping niet neerzetten (als ze dat zo belangrijk vinden) in plaats van de inwoners van het stadsdeel en daarbuiten hun zwembad af te pakken? Onbegrijpelijk.

 • Heeft Camping Zeeburg hulp van de gemeente gehad?
 • Ja, best veel.Toen het Zeeburgereiland werd gereedgemaakt voor woningbouw moesten de toenmalige gebruikers wijken. De gemeente heeft ze waarschijnlijk uitgekocht of een alternatieve locatie geboden.

  De Diemerzeedijk was bij het starten van de huidige camping niet goed bereikbaar. De camping ligt in de ecologische hoofdgroenstructuur. Daar mag je niet zomaar bouwen. Voormalig Stadsdeel Zeeburg heeft veel werk verricht om de camping mogelijk te maken op de Zuider IJ-dijk. De grond zal bouwrijp gemaakt zijn voor de verhuur van het terrein. En Stadsdeel Zeeburg heeft in 2006 het Europese Subsidie aangevraagd en gekregen voor de herinrichting van de Zuider IJdijk en omgeving. Dat project loopt nog steeds en is in de laatste fase. Het heeft Camping Zeeburg een goede ontsluiting en extra parkeerplaatsen opgeleverd.

  Verder heeft stadsdeel Oost een bedrag van €168.000 bijgedragen in de koop van het erfpachtrecht op de grond door de eigenaar. Zo staat te lezen in de programmabegroting 2011 van Stadsdeel Oost (pag 29)

  Stadsdeel Oost heeft veel capaciteit gestoken in het mogelijk maken van de recent gebouwde appartementen (“eco-cabins“) en het nieuwe receptiegebouw, kantoor en winkel. Deze werden mogelijk door de opbrengsten uit de tijdelijke Camping in het Flevoparkbad valt te lezen in de stadsdeelstukken hierover. Vanwege de voorwaarden van de ecologische hoofdstructuur is dit niet eenvoudig. Of dit extra inkomsten in de vorm van hogere erfpacht en leges heeft gebracht voor het stadsdeel is ons niet bekend.

  Stadsdeel Oost heeft Camping Zeeburg opgenomen in bestemmingplan “Het nieuwe Diep” en de zienswijze van Camping Zeeburg (zienswijze 1) grotendeels overgenomen. Te weten: het mogelijk maken dat campers op de openbare parkeergelegenheid mogen staan; het opnemen van een kanosteiger voor kanoverhuur en een aanpassing van de bestemming “waarde-ecologie” zodat er wel gebouwd kan worden.

  Update oktober 2013: in de buurtbegroting 2014  van stadsdeel Oost staat te lezen dat het stadsdeel €28.000 bijdraagt aan projectmanagement voor de uitbreiding van de camping (Zeeburgereiland) en € 20.000 aan het verbeteren van de toegangsweg naar de camping (Diemerpark)

  Wat dit de gemeente Amsterdam allemaal gekost heeft weten we niet precies, maar we vermoeden enkele tonnen.

 • Wat is Camping Zeeburg B.V.?
 • Camping Zeeburg is de nazaat van de campings die de gemeente Amsterdam had opgezet als werklozenproject in de jaren ’70 en ’80. Oorspronkelijk lag de camping op het Zeeburgereiland. De campings gingen failliet of werden opgeheven. De huidige eigenaar, voorheen werkzaam bij het welzijnswerk in Zuidoost, heeft op enig moment de camping overgenomen. Nadat de camping moest wijken voor de bouwplannen op het Zeeburgereiland heeft de camping een plek gevonden op de Diemerzeedijk. De eigenaar heeft de camping succesvol uitgebouwd tot een populaire stadscamping in Amsterdam. Het is ook de goedkoopste camping binnen het campingaanbod van Amsterdam en ligt het dichtst bij de stad. Dat en een goede sfeer die de gasten aanspreekt, goede recensies op tripadvisor maakt dat veel backpackers als eerste naar camping Zeeburg gaan. Tentplaatsen zijn niet te reserveren, huisjes en pipo-wagens wel.
  De campingeigenaar houdt meer van menselijke trekvogels dan dierlijke. Maar dat is wel logisch vanuit zijn positie.