• Wat heeft de pilot met de camping financieel bijgedragen aan het Flevoparkbad?
 • Niks! Sterker nog, het kost het stadsdeel geld en waarschijnlijk betaalt de camping geen huur voor de grond. Lees door onder de illustratie(klik om te vergroten).

  burap2

  Te lezen in de bestuursrapportage van stadsdeel oost op blz 26 (stadsdeelraadsvergadering 20-11-2013) dat er €40.000 aan is uitgegeven. Nog voor de “evaluatie” van de pilot van de camping legt het stadsdeel al vast dat deze, eigen gemaakte (en niet aan de stadsdeelraad voorgelegde) kosten, slechts terug zijn te verdienen als de camping 8 jaar (40.000 : 5.000 = 8) het hek huurt. En een camping is een een verblijfsaccomodatie (horeca dus), dus geen sport en recreatie (bedoeld voor de inwoners van het stadsdeel). Wordt u hier boos over? Wij ook. Een raadslid (Meta Meijer) heeft naar aanleiding van de “evaluatie” een hele lijst vragen (Vragenaan de raadnav23januari ) ingediend. Vervolgens stelt het DB dat veel vragen “technisch” zijn. Kennelijk hoeft daar geen antwoord op te komen. Het antwoord dat wel kwam van het DB was dit: dbantwoordopvragen23012013 : Wat een giller. ” De aanschafkosten van het hek bedroegen € 30.675″ (en met de aanlegkosten erbij dus vast wel €40.000).

  Op dit moment (april 2013) is het stadsdeel al weer een hoop geld aan het uitgeven om een groter hek neer te zetten. Terwijl er nog geen vergunning is voor de camping. En er een heleboel bezwaarschriften liggen tegen het plaatsen van de camping op een van de meest geliefde plekjes van stadsdeelbewoners op het zwembadterrein. Waar zwembadbezoekers tot hun schrik nu pas achter komen (de vergunningaanvraag was op een ander adres (Zie aanvraag Zuider IJdijk 20) gepubliceerd, en bovendien: wie let daar nou op in februari?) En er nog steeds geen antwoord is op de vraag wat de camping in het Flevoparkbad aan huur betaalt (en dus bijdraagt in de exploitatie c.q. het openhouden van het zwembad). Wij denken dat als de camping echt had bijgedragen aan het openhouden van het zwembad het DB hierbij wel bedragen zou hebben genoemd. Maar dat is  niet het geval.

  Waarvoor dienden de stadsdelen ook al weer? En waarom vechten ze voor hun bestaan? “De stadsdeelraad vertegenwoordigt de bevolking van stadsdeel Oost en vormt samen met het DB het bestuur van het stadsdeel.”

   

  Posted in: Stadsdeel Oost en de Camping