Komt er een nieuwe duikplank?

Er waren veel reacties op het verdwijnen van de duiktoren (weliswaar afgesloten, maar er werd door de jeugd nog flink van het betonnen platje gesprongen en gedoken). Veel mensen willen graag een duikplank. We hebben we een duikplankleverancier gebeld en gehoord dat er binnen twee weken een lage duikplank te leveren was, voorzien van alle noodzakelijke veiligheidscertificaten voor een bedrag van €4000 a € 5000 (inclusief vervoer, aanleg, onderhoud, garantie etc etc). We hebben dit aan Stadsdeel Oost doorgegeven. Het antwoord was: “Wat betreft het plaatsen van een duikplank, is besloten om dit niet te doen. Elk seizoen maken we op basis van de beperkte beschikbare middelen een keuze in investeringen die we willen doen. Daarbij is niet gekozen voor de duikplank. Het klopt dat dit een van de punten uit het klantonderzoek was die genoemd werden maar zo waren er meer punten. Uitgangspunt voor investeringen die nu gedaan worden, is dat deze zoveel mogelijk meegenomen kunnen worden naar een nieuwe zwembadconfiguratie en/of van beperkte financiële omvang zijn. Daarbij is het plaatsen van een springplank qua kosten goed te overzien maar betekent dit wel een extra inzet op toezicht rondom dit deel van het bad. Mede om die reden is ervoor gekozen om geen duikplank te plaatsen”. We hebben nagezocht in de regels hierover dat een extra badmeester bij een duikplank niet nodig is. Inzet van extra personeel is iets wat de exploitant zelf bepaalt. Zorgelijk vinden we dat je er in kan lezen dat men in de toekomstplannen geen zwembad met een duikplank voorziet. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd.

Posted in: Oud: 2014/2015