• Hoe bepaalt het stadsdeel of het Flevoparkbad een maatschappelijk relevante voorziening is?
 • Het is een basis-sportaccomodatie die is opgenomen in het sportbeleid van de gemeente Amsterdam. Daarmee is dus vastgelegd dat het maatschappelijk relevant is voor de hele gemeente.
  Het stadsdeel, als beheerder, stelt een gewenst aantal bezoekers vast. Dat heet prestatienorm. Als een maatschappelijke voorziening aan de prestienorm voldoet blijft het de moeite om daar geld aan te besteden.
  We hebben geen stukken gevonden waarin staat welke prestatienorm de huidige stadsdeelraad heeft vastgesteld om te beoordelen of het zwembad voldoet. Een vergelijkbaar buitenbad: het Amstelbad in Ouderkerk aan de Amstel trekt per seizoen 40.000 tot 55.000 bezoekers. Volkomen vergelijkbaar met het Flevoparkbad. Zeker als je bedenkt dat in het Amstelbad ook zwemlessen en andere activiteiten worden georganiseerd en in het Flevoparkbad niet.

  Een ander manier is natuurlijk om kenbaar te maken dat men van het zwembad af wil, als een voornemen van het stadsdeel in de krant komt, of aan belanghebbenden wordt gemeld komen daar vaak reacties op. De stadsdeelraad heeft al in 2011 gesproken over het wegbezuinigen van het Flevoparkbad bij de behandeling van de perspectievennota destijds. Er is toen ook een motie aangenomen om een zorgvuldige afweging te maken over het zwembad.
  Alleen heeft het stadsdeel dit niet duidelijk openbaar gemaakt, waardoor niemand op de hoogte was en dus ook niet kon reageren.

  Posted in: Oudste faqs 2012/2013 (SCROLL NAAR BENEDEN VOOR DE TOELICHTING OP DE PETITIE 2018 !!!)