Waarom wil de gemeente bouwen in het Flevoparkbad?

Wij weten het niet. Volgens de gemeentelijke regels màg er zelfs niet gebouwd worden. Het Flevoparkbad is onderdeel is van de gemeentelijke hoofdgroenstructuur. Dat zijn gebieden waarvoor de gemeente heeft vastgesteld dat er niet in (bij)gebouwd mag worden. Juist dit college heeft als uitgangspunt om de hoofdgroenstructuur nooit te bebouwen.

Het combibad-voornemen van de gemeente komt in ieder geval niet voort uit een tekort aan bezoekers. Het is ook zeker geen wens van de huidige bezoekers, die zijn tegen het combibad-voornemen. Ook ligt het niet aan de kosten: de kosten voor het Flevoparkbad zijn binnen de begroting van de gemeente gebleven. We kunnen er dus alleen maar naar gissen.

Posted in: Actueel!! Toelichting op de petitie 2018