Wat is de sportnorm en wat betekent die voor zwembaden in Amsterdam?

De gemeente Amsterdam heeft in maart 2018 de “referentienorm voor maatschappelijke voorzieningen, groen en spelen”  vastgesteld. Die is bedoeld voor gebieden waar nieuwbouw komt. De sportnorm moet voorkomen dat, zoals eerder in Ijburg, onvoldoende sportgelegenheid in de plannen van de gemeente wordt opgenomenin nieuwbouwplannen. Prima plan natuurlijk. Voor binnenzwembaden schrijft de norm 1 zwembad per 80.000 à 100.000 inwoners voor met een oppervlakte van 4000 m2 oppervlakte (bvo). Op zich zijn er in Amsterdam nu al voldoende binnenzwembaden volgens deze sportnorm.  Zwemmen in de open lucht is niet opgenomen in de sportnorm, terwijl hier wel steeds meer behoefte aan is.

Posted in: Actueel!! Toelichting op de petitie 2018