Wat is het verschil tussen Vrienden van het Flevoparkbad en Vereniging FPB?

De Vereniging FPB  is een echte aanwinst voor het Flevoparkbad. Zij zijn opgericht in 2014 en organiseren met veel succes activiteiten, zwemmen voor leden buiten de reguliere openingstijden (vroeg en laat zwemmen) en communicatie over het Flevoparkbad. Er zijn al meer dan 500 leden die als vrijwilliger deze activiteiten mede mogelijk maken. Velen zijn behalve Vriend van het Flevoparkbad ook lid van Vereniging FPB. We delen al onze informatie met het bestuur van de Vereniging FPB. Waarom dan niet samenvoegen? Dat zit zo: De Vereniging Flevoparkbad is in feite een sportvereniging. Het behoud van het buitenzwemmen is niet opgenomen als doelstelling in de statuten van de Vereniging Flevoparkbad. Het bestuur van de Vereniging Flevoparkbad ontvangt van de gemeente subsidie en ze moeten afspraken met de gemeente maken over het gebruik van het Flevoparkbad voor activiteiten. Ook is de Vereniging Flevoparkbad afhankelijk van sponsoren zoals Camping Zeeburg.  Als gebruiker is de vereniging een gesprekspartner voor de gemeente. De leden kunnen invloed op uitoefenen op het standpunt van het bestuur van de Vereniging inneemt naar de gemeente. De Vrienden van het Flevoparkbad kiezen voor meer onafhankelijkheid om invloed uit te kunnen oefenen op het behoud van een buitenzwembad in een natuurlijke omgeving. Want dat is de reden dat we al sinds 2012 bestaan. En we hebben veel bereikt. Nog steeds is er genoeg reden om invloed uit te willen oefenen op de huidige exploitatie van het Flevoparkbad en de toekomst.

Zeker omdat de informatie van stadsdeel Oost aan de ambtenaren en raadsleden van de centrale stad wel heel beperkt is. Het Flevoparkbad is nu een “noodzakelijke herontwikkeling om het tekort aan overdekt zwembadwater in Oost op te heffen” schrijft Nevin Ozetuk (Algemeen Bestuur Oost) in een brief aan de centrale stad om geld voor het Flevoparkbad los te krijgen. Dat zien wij anders: er mag geen geld naar herontwikkeling van het Flevoparkbad als het buitenzwemmen in de natuurlijke omgeving  niet is gegarandeerd!

Posted in: Oud: 2014/2015